ActueelUitvoering van Bach Cantate BWV 93

Op zondag 3 maart kunt u weer komen genieten van een uitvoering van een van de cantates van Johann Sebastian Bach. Deze keer staat BWV 93 op het programma, Wer nur den lieben Gott lässt walten. Solisten, koor en orkest van Bach Cantates Heythuysen verzorgen de uitvoering, onder leiding van dirigent Luc Jakobs.  Om 19.30 uur start Luc met een korte inleiding. Daarna studeert hij met het publiek het slotkoraal in. Vervolgens begint de uitvoering. Het slotkoraal wordt daarbij herhaald en daarbij mag het publiek meezingen. Dit zorgt altijd voor een bijzondere ervaring. U bent van harte welkom!

De entree is gratis, maar een vrije gave wordt zeer op prijs gesteld!


Hoorzittingen in Kelpen-Oler en Baexem

Zoals eerder is gecommuniceerd is het kerkbestuur op zoek naar mogelijkheden tot herbestemming van de kerken van Kelpen-Oler en Baexem. Inmiddels zijn er serieuze mogelijkheden. In het proces van herbestemming hoort allereerst de officiële onttrekking van de kerkgebouwen aan de eredienst.

Voor deze onttrekking moet het kerkbestuur als eerste een hoorzitting voor de parochianen houden. Tijdens die hoorzitting worden de parochianen op de hoogte gesteld van de concrete plannen voor de sluiting van de kerk, de waarborging van de pastorale zorg en de herbestemming. De hoorzitting wordt vanuit het bisdom bijgewoond door vicaris generaal H. Quaedvlieg. Parochianen kunnen zich tijdens deze bijeenkomst uitspreken, wanneer zij menen dat hun rechten door de sluiting van de kerk geschaad worden. Van deze hoorzitting wordt een verslag opgemaakt. 

Daarna dient het kerkbestuur per brief een formeel verzoek in bij de bisschop om de kerk met ingang van een bepaalde datum aan de eredienst te onttrekken, met vermelding van de argumenten daarvoor. Dit zijn de hieronder genoemde ernstige redenen. Het verslag van de hoorzitting moet worden bijgevoegd. Tevens moet worden vermeld hoe voortaan in de pastorale zorg wordt voorzien voor de parochianen die in dit kerkgebouw de H. Mis bijwonen. Hoewel we momenteel geen bisschop hebben kunnen hoorzittingen al wel plaatsvinden om het proces te laten doorgaan.

Vertaald naar concrete omstandigheden zijn als ernstige reden de volgende voorbeelden te geven: 

• Een kerk is in het groter verband van de federatie niet langer nodig voor de pastorale zorg voor de gelovigen; 

• Het onderhoud van verschillende kerken kan voor een federatie een ondraaglijke last zijn; 

• Het openhouden van een kerk zadelt de parochie op met een grote schuld, terwijl de middelen voor andere noden van de parochie dan ontbreken. 

• Voorts kan het zo zijn dat het aantal gelovigen aanzienlijk verminderd is c.q. nog maar heel beperkt is; 

• Het openhouden van een kerk en met name het onderhoud kan tot de onwenselijke situatie leiden dat er geen of onvoldoende middelen meer zijn om iets aan caritas en diaconie (de zorg voor de armen) te doen.

Inmiddels zijn de data voor de hoorzittingen vastgesteld: 

24-2-2024 om 14.00 uur hoorzitting in de kerk te Kelpen-Oler

  2-3-2024 om 15.00 uur hoorzitting in de kerk te Baexem

Er zullen huis-aan-huis in Kelpen-Oler en Baexem flyers verspreid worden om alle parochianen in de gelegenheid te stellen deel te nemen.


Uitnodiging solidariteitsmaaltijd

Kom ook dit jaar weer proeven van de Indiase maaltijd bij de gezamenlijke solidariteitsmaaltijd, georganiseerd door de MOV-groepen Horn en Haelen.

Een Solidariteitsmaaltijd is een maaltijd, waarbij men elkaar ontmoet in de vastentijd. 

Kapelaan Rajan vertelt over het project in India, Het Pope Francis Home; dit weeshuis heeft hij recent zelf weer bezocht.

Wij nodigen u allen van harte uit voor deze maaltijd. ledereen is welkom!

Vrijdag 8 Maart 2024, vanaf 18.45 uur. Locatie is de Beatrixzaal, Bergerweg 23, Horn. 

Vanwege de zeer beperkte keukenfaciliteiten vragen we u indien mogelijk zelf bord, mok, glas en bestek mee te nemen. 

De kosten bedragen  €10 per persoon, kinderen t/m 12 jaar gratis (te voldoen op de avond van de maaltijd)

U kunt zich per e-mail aanmelden bij mov@federatiekana.nl  of per telefoon bij Marlie Berghs, tel. 0475 582004. Let op: vol =vol. Deelname op volgorde van aanmelding. 

Heeft u problemen met vervoer naar Horn, geef dat aan bij uw aanmelding. Voor vervoer wordt dan gezorgd.


Nao de Mès, koffie drinken

Op zondag 10 maart wordt u na de mis weer een kopje koffie aangeboden in de Credozaal. Maak gerust gebruik van de gelegenheid mensen te ontmoeten en even gezellig bij te praten met elkaar.

Van harte welkom!


Lezing Zinspiratie Grathem

Na een succesvolle en inspirerende inleiding in mystiek door Peter Nissen, kijken we vol verwachting uit naar de volgende lezing: 

 

Mystagogie: geraakt zijn door het geheim van mens zijn

Door: Annemieke de Jong - Van Campen

Datum: 11 maart 2024 om 19.30u

Locatie: kerk van Grathem

Wat is mystagogie? Maakt mystagogie mystiek toegankelijk voor iedereen? Hoe kan mystagogie mijn kijk op het leven verdiepen? Op deze vragen hopen we antwoord te krijgen. Het wordt een interactieve avond met ruimte voor ieders inbreng.

Kosten deelname: 10 euro. Inclusief werkmateriaal, koffie/thee

Van harte welkom!

Bij deelname graag opgave via zinspiratieleudal@gmail.com of een reply op deze mail.


Taizéviering op woensdag 27 maart

Op woensdag 27 maart is er weer een Taizéviering in de Nicolaaskerk te Heythuysen. Let wel: we beginnen om 19.00 uur. Van harte welkom!

Voor meer info over onze Taizévieringen, klik hier.


Extra Nieuwsbrief

Er is een extra Nieuwsbrief uitgebracht betreffende het nieuw pastoraal team voor Tabor. Lees hem hier.


Op de koffie bij....

Deze keer waren we op de koffie bij Mariëlle Geraets uit Leveroy.

Lees hier


Kerkelijke kunst

Jacques Beelen heeft alle kunstobjecten van de Nicolaaskerk in kaart gebracht en gedocumenteerd. Deze artikelen stelt Jacques hier graag ter beschikking. Deze artikelen kunt u downloaden op de pagina Kerkelijke kunst.

Deze pagina is een subpagina van Parochie Heythuysen, dus via het menu kunt u hem daar vinden. De komende tijd zal de verzameling worden aangevuld met nieuwe artikelen van Jacques' hand. 

Lees meer.


Uniek Clerinx orgel

Vorig jaar heeft het kerkbestuur beslag kunnen leggen op het Clerinx orgel uit de Stevenskerk te Nijmegen. Vanwege een ingrijpende verbouwing was daar geen plaats meer voor dit mooie instrument. Een commissie is geruime tijd bezig geweest om voor dit orgel de monumentale status aan te vragen. Deze is in oktober verleend en zodoende wordt via subsidies het plan haalbaar om dit orgel te restaureren en op de plek van het huidige koororgel in de Nicolaaskerk te plaatsen.

Voor meer info over dit monumentale orgel, kijk op onze pagina

Uniek Clerinx Orgel

Via deze pagina houden wij u op de hoogte over de voortgang van dit prachtige project.