Wat kan de Kerk voor u doen?Actueel

Pastoor Vankan zet even een stapje opzij

Beste parochianen,

We weten inmiddels allemaal dat onze priesters het druk hebben met de vele parochies die ze mogen ondersteunen. De afgelopen maanden is het vanwege de corona-crisis extra druk en spannend geweest.

Inmiddels is de druk zo hoog opgelopen dat pastoor Vankan een bezoek heeft gebracht aan de huisarts. Die heeft hem geadviseerd enige tijd echte rust en ontspanning te nemen.

Tot medio augustus zal pastoor Vankan dan ook zijn werkzaamheden neerleggen.

Em. Deken Willemssen neemt de zaak waar ondersteund door enkele priesters in ruste in ons Cluster. 

Wij wensen pastoor Vankan veel sterkte toe en snelle beterschap.

Priesterrooster en doordeweekse H. Missen aangepast

Er is een aangepast priesterrooster beschikbaar voor de weken 11 juli t/m 16 aug.

Voorlopig zal ook alléén op woensdagavond een doordeweekse mis zijn.

Contact

Wij vragen u bij gewenst contact over ziekenzalving, doopsel, uitvaart, huwelijk e.d. contact op te nemen met em. Dek. Th. Willemssen of met het parochiekantoor. Zie hier.


Onze plannen voor de jaren 2021-2025

Het beleidsplan 2016-2020 loopt tot het einde van dit jaar. We zijn als Cluster gestart met het uitwerken van het beleid voor de jaren daarna. In de clusterbijeenkomst van 3 oktober 2019 is daar al in eerste aanzet over gesproken. In de powerpoint-presentatie van die bijeenkomst (onder Cluster Tabor - Informatieavonden te vinden) krijgt U al een eerste indruk van de opmaat naar het nieuwe beleidsplan 2021-2025.

Het voornemen is om op 9 september in de parochiekerk van Baexem dit concept beleidsplan 2021-2025 te delen met ons pastoraal team, de kerngroepen, de voorzitters van werkgroepen, afvaardiging van onze kosters, en andere sleutelfiguren. Er volgt een persoonlijke uitnodiging.

Het beleidsplan is hier te lezen. Als u bemerkingen of adviezen hebt zijn die altijd welkom. Mail uw reactie naar clustertabor@gmail.com


Wijzigingen coronamaatregelen vanaf 1 juli en nieuwe editie Nieuwsbrief

Vanaf 1 juli zijn er weer H. Missen mogelijk met meer dan 30 personen, mits de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. Ook zijn er weer misintenties mogelijk. Zie de info in onderstaand protocol of lees de Nieuwsbrief.


Herinrichting H. Nicolaaskerk

Met grote dank aan de niet aflatende inzet van vrijwilligers zijn we al een heel eind gevorderd met het aanpassen van de H. Nicolaaskerk.

Aan beide zijden en achterin de kerk zijn kerkbanken verwijderd. Op enkele plaatsen werden nieuwe tegels gelegd.

Lees hier meer over deze werkzaamheden!


Pastoor Vankan draagt de H. Mis op in Coronatijd

Elke dag bidt hij om zegen voor onze parochies en alle mensen, ook daarbuiten.

Agenda


29 juli                   19.30u   

Taizéviering

H. Nicolaaskerk


15 augustus          10.30u 

Kroedwösj-viering

kerk Grathem


26 augustus         19.30u 

Taizéviering

H. Nicolaaskerk