Kerkdiensten en mededelingen


H. Mis

Elke zondag om de veertien dagen om 9.30 uur

 


Misintenties

   

Zondag 4 oktober    geen H. Mis 

 

Zondag 11 oktober    H. Mis     9.30 uur

 

Zondag 18 oktober    geen H. Mis     

 Mededelingen

 

• Op de volgende zondagen in september en oktober zal er een eucharistieviering worden gehouden in onze    parochiekerk telkens om 09.30 uur:

- Zondag 11 oktober

- Zondag 25 oktober

• Vanaf 1 juli mogen 100 kerkgangers worden toegelaten. In verband met de RIVM maatregel moet 1,5               meter afstand worden gehouden. Daarom zullen bij de vieringen geen 100 personen aanwezig kunnen             zijn.

• U kunt wel iedere dag de Maria-kapel bezoeken voor een persoonlijk gebed of om een kaarsje op te                  steken.