Kerkdiensten en mededelingen


H. Mis

Elke zondag in de oneven weken om 9.30 uur

 H. Missen en intenties

Het gekleurde blokje geeft de liturgische kleur aan van de betreffende dag.

Zondag 31 oktober H. Mis 9.30        Allerzielenviering
           
Zondag 14 november H. Mis 9.30          33ste Zondag door het jaar
           
Zondag 28 november H. Mis 9.30          1ste zondag van de Advent
           

Mededelingen

  • Op zondag 31 oktober a.s. gedenken wij onze overledenen in een allerzielenviering tijdens de eucharistieviering om 09.30 uur met aansluitend de zegening van onze graven op ons parochiekerkhof.
  • Wilt u ervoor zorgen dat het graf of de graven van uw dierbare overledene(n) voor 31 oktober er keurig bij liggen. Namens de  parochie onze hartelijke dank.
  • U kunt iedere dag de Maria-kapel bezoeken voor een persoonlijk gebed of om een kaarsje op te steken.
  • Kerkdeurcollectes in dit jaar:

Missiezondag  23-24 okt

Adventsactie bisdom 27 nov-19 dec