Ziekenzalving


Waarvoor dient de ziekenzalving? De Bijbeltekst, waarop wij dit sacrament vieren: “Is er iemand onder U ziek?: laat hij de presbyters van de gemeente roepen. Zij moeten een gebed over de zieke uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden”. (Jacobus 5,14- 15) 

De kern van de ziekenzalving bestaat uit de handoplegging en de zalving van het voorhoofd en de handen met speciaal hiervoor gezegende pure olijfolie. Zo doortrekt de Heer de zieke met zijn Geest en geeft Hij de zieke kracht. 

Vaak zien we dat de ziekenzalving een moment is, dat de zieke tot overgave komt, kracht en vrede in zijn binnenste ervaart. Wanneer de ziekte onomkeerbaar is en de dood niet lang meer op zich zal laten wachten, is dit sacrament voor de zieke en zijn naasten vaak een heel kostbaar en onvergetelijk moment. 

Dit sacrament is bedoeld om kracht en troost te geven aan een zieke, voorafgaande aan een operatie of bij een stervende. U kunt contact opnemen met: pastoor M. Vankan (0475 475372) of deken Th. Willemssen (0475 531373).