Gezinsvieringen


Ervaring is een belangrijke bouwsteen voor geloof bij met name jonge kinderen. Kinderen geloven via het voorbeeld dat je als ouder/verzorger geeft. In dat ‘voorbeeld-zijn’ komt het aan op echtheid. Echtheid, de natuurlijkheid, ontdek je in de momenten van samen zijn. Het eigen gezin is daarom zo belangrijk als plek van geloofsopvoeding. Muziek, zang en andere creatieve uitingsvormen zijn daarbij belangrijke ervaringsmomenten voor een kind. Gezinsmissen worden gehouden met Sint Maarten, Advent/Sinterklaas, Kerstmis, Palmpasen, presentatie-mis, Eerste heilige Communie viering en de dankdienst. Bij deze missen worden de communicanten en ouders erbij verwacht. Ze zijn een onderdeel van de voorbereiding. Daarnaast is iedereen van harte welkom om aan te sluiten bij deze themavieringen.