Beleidsplan 2021-2025


Onze plannen voor de jaren 2021-2025

Het beleidsplan 2016-2020 loopt tot het einde van dit jaar. We zijn als Cluster gestart met het uitwerken van het beleid voor de jaren daarna. 

Op woensdag 9 september is het concept-beleidsplan 2021-2025 besproken in de parochiekerk van Baexem met het pastoraal team, de kerngroepen, de voorzitters van werkgroepen, afvaardiging van onze kosters, en andere sleutelfiguren. Voor die bijeenkomst is ook een samenvatting gemaakt.

Als u bemerkingen of adviezen hebt zijn die altijd welkom. Mail uw reactie naar clustertabor@gmail.com