Nieuwjaarslezing 2023 Dekenaat Thorn door Jo Smolenaars

Download hier de nieuwjaarslezing 2023.

 


Beleidsplan 2021-2025

 

Onze plannen voor de jaren 2021-2025

We zijn als Cluster in 2019 gestart met het uitwerken van het beleid voor de jaren 2021-2025. 

Op woensdag 9 september 2020 is het concept-beleidsplan 2021-2025 besproken in de parochiekerk van Baexem met het pastoraal team, de kerngroepen, de voorzitters van werkgroepen, afvaardiging van onze kosters, en andere sleutelfiguren. 

Op 30 oktober 2020 heeft het Dagelijks bestuur het beleidsplan besproken et het Bisdom. Men was zeer te spreken over de opzet en inhoud van het plan. Het gaf ons als bestuur de kracht om verder te gaan met het plan richting definitief maken. Daar zullen zeker de ingediende reacties bij worden betrokken.

Op 27 januari 2021 heeft het algemeen bestuur het beleidsplan unaniem vastgesteld. 

Aan een aantal beleidsonderdelen zijn we reeds begonnen uitwerking te geven:
- realiseren centraal parochiekantoor
- samenvoeging van onze koren tot 2 koren met daaraan verbonden een gregoriaans koor en een rouw- en trouwkoor.

Als u bemerkingen of adviezen hebt zijn die altijd welkom. Mail uw reactie naar clustertabor@gmail.com


Archief