Beleidsplan 2021-2025


Onze plannen voor de jaren 2021-2025

Het beleidsplan 2016-2020 loopt tot het einde van dit jaar. We zijn als Cluster gestart met het uitwerken van het beleid voor de jaren daarna. 

Op woensdag 9 september is het concept-beleidsplan 2021-2025 besproken in de parochiekerk van Baexem met het pastoraal team, de kerngroepen, de voorzitters van werkgroepen, afvaardiging van onze kosters, en andere sleutelfiguren. Voor die bijeenkomst is ook een samenvatting gemaakt.

Op 30 oktober heeft het Dagelijks bestuur het beleidsplan besproken et het Bisdom. Men was zeer te spreken over de opzet en inhoud van het plan. Het gaf ons als bestuur de kracht om verder te gaan met het plan richting definitief maken. Daar zullen zeker de ingediende reacties bij worden betrokken.

Aan een aantal beleidsonderdelen zijn we reeds begonnen uitwerking te geven:
- realiseren centraal parochiekantoor
- samenvoeging van onze koren tot 2 koren met daaraan verbonden gregoriaans koor en rouw- en trouwkoor.
Een enquête is verzonden naar de koorleden.

Als u bemerkingen of adviezen hebt zijn die altijd welkom. Mail uw reactie naar clustertabor@gmail.com