Beleidsplan 2021-2025


Het beleidsplan 2016-2020 loopt komend jaar ten einde. We zijn als Cluster gestart met het uitwerken van het beleid voor de jaren daarna. In de clusterbijeenkomst van 3 oktober j.l. is daar al in eerste aanzet over gesproken. In de powerpoint-presentatie van die bijeenkomst (onder Cluster Tabor - Informatieavonden te vinden) krijgt U al een eerste indruk van de opmaat naar het nieuwe beleidsplan 2021-2025. Komend jaar zullen we de kerngroepen en parochianen er nader bij betrekken.