Kerkdiensten en mededelingen


H. Mis

Op zondagen in de oneven weken om 11.00 uur.                                                                    

 H. Missen en intenties

Het gekleurde blokje geeft de liturgische kleur aan van de betreffende dag.

Zondag 3 oktober  H. Mis 11.00         27ste Zondag door het jaar
 
 • Voor Wullem Palmen vanwege verjaardag
  Lectrice M. Jacobs
  Clusterkoor o.l.v. Marij Berkers
           
Zondag 17 oktober H. Mis 11.00        29ste Zondag door het jaar
 
 • Voor J.L. Frenken
 
 •  Voor Lies Timmermans-Korsten vanwege verjaardag  en alle overledenen van                                     de familie Timmermans en familie Korsten
  Lectrice M. Jacobs
  Clusterkoor o.l.v. Marij Berkers
           
Zaterdag 23 oktober H. Mis 19.00        Schuttersmis
 
 • Voor alle leden en overleden leden van Schutterij  St. Severinus
 
 • Voor Ben Veugen en Margriet Veugen-Vossen
 
 • Jaardienst voor Baer Wijers en Neel Wijers-Janssen
 
 • Voor Wiel Lamerichs en Mw. Lamerichs-van de Winkel
           
Zondag 31 oktober H. Mis 11.00          Allerzielenviering
 
 • Jaardienst voor  Lei Verlinden  en Truus Verlinden-Lenaers
 
 • Voor Mia van den Beuken-Schreurs
  Lectrice M. Jacobs
  Clusterkoor o.l.v. Marij Berkers
  Aansluitend aan de viering vindt herdenking van de overledenen plaats en worden de graven, urnengraven  en het strooiveld  op het kerkhof gezegend.
           

Mededelingen 

 • De dagkapel is dagelijks open van 11.00uur tot 16.00 uur.
 • Email-adres voor de parochie Grathem: parochiegrathem@gmail.com
 • Lees voor meer informatie de informatie op deze website.
 • Regelmatig de Nieuwsbrief ontvangen van uw  parochiecluster?  Dan kunt u zich hier aanmelden.
 • Kerkdeurcollectes in dit jaar:

Missiezondag  23-24 okt

Adventsactie bisdom 27 nov-19 dec