Kerkdiensten en mededelingen


H. Mis

Op zondagen in de oneven weken om 11.00 uur

De dagkapel is dagelijks open van 11.00uur tot 16.00uur.


Misintenties

  

Zondag  12 juli  2020    Geen H. Mis

 

Zondag 19 juli  2020 11.00 uur    16e  Zondag door het jaar

-Voor ouders Constant Frenken en Anna Maria Cleutjens.

- Lectrice; Mw. M. Jacobs.

-Misdienaars: Pim en Veerle.

De Eucharistieviering wordt muzikaal opgeluisterd door organist en cantor

Marijke  Berkers.

 

Zondag  26 juli  2020  Geen H. Mis

 

 


Mededelingen

Lees voor meer informatie:

- de corona-nieuwsbrief no 6 (digitaal of in de dagkapel)