Kerkdiensten en mededelingen


H. Mis

Op zondagen in de oneven weken om 11.00 uur

De dagkapel is dagelijks open van 11.00uur tot 16.00uur.


Misintenties

  

 

Zondag 27 september 2020     11.00 uur    26e Zondag door het jaar

- Gestichte jaardienst voor  Hr. Wullem  Palmen

- Voor Hr. Nand Palmen

- Misdienaars; Pim en Veerle

- Lectrice; Mw. M. Jacobs

De Eucharistieviering wordt muzikaal opgeluisterd door  ons kerkkoor.

 


Mededelingen

Meer informatie vindt u op deze website.