Preventiebeleid


Per 1 juli 2019 kunnen parochies zelf gratis Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG’s) aanvragen voor bepaalde groepen vrijwilligers. De aanvraag vindt plaats via de website www.gratisvog.nl .

Daarvoor is het onder meer nodig dat parochies inzichtelijk maken welk preventiebeleid er wordt gevolgd als het gaat om seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag.

De bestaande aanvraagprocedure is op een belangrijk punt gewijzigd. Om gebruik te maken van deze gratis-VOG- regeling dient op de website van de parochie te worden vermeld dat de parochie het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms Katholieke Kerk hanteert. Bij deze vermelding op de parochiewebsite kan dan met een link verwezen worden naar verdere uitleg op een speciale pagina over Preventiebeleid op rkkerk.nl.

Als parochiecluster Tabor (parochies Baexem, Grathem, Heythuysen, Kelpen-Oler, Leveroy) volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms- katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de volgende link te bekijken:

https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/preventiebeleid/

Op de pagina met het preventiebeleid op www.rkkerk.nl staat ook de link naar de hierop aangepaste handleiding voor het aanvragen van de gratis VOG.