DiaNico


"Geen mens kan iedereen helpen, maar iedereen kan een mens helpen."

 

 

DiaNico is ontstaan vanuit de parochie cluster Tabor in samenwerking met een groep enthousiaste vrijwilligers.

De naam DiaNico komt van Diaconie ( dienst verrichten aan mensen, uit christelijk oogpunt) en Nicolaas (staat symbool voor vrijgevigheid).

 

Werkgroep DiaNico Diaconie voor Leudal

Werkgroep DiaNico is ontstaan vanuit de parochie cluster Tabor in samenwerking met een groep enthousiaste vrijwilligers.

De naam DiaNico komt van Diaconie (dienst verrichten aan mensen, uit christelijk oogpunt) en Nicolaas (patroonheilige van de kerk van Heythuysen, staat symbool voor vrijgevigheid).

De werkgroep wil zich breed inzetten binnen het cluster (Heythuysen, Baexem, Leveroy, Grathem en Kelpen-Oler), maar ook voor de overige kerndorpen binnen de gemeente Leudal. Daar waar noden en vragen zijn. In samenwerking met het clusterkerkbestuur en vele vrijwilligers uit de omgeving, zetten wij ons belangeloos in voor (jonge) gezinnen. Verder staan wij ook open voor (eenzame) ouderen en mensen met een beperking. Iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken, op welk gebied dan ook, kan en mag bij ons aankloppen. Op dit moment leveren wij aan een 13-tal gezinnen voedselpakketten. En er komen steeds gezinnen bij, vaak uit onverwachtse hoek.

Diverse ondernemers uit de omgeving zijn bereid ons te helpen en te ondersteunen. Zo hebben wij contact met de gemeente Leudal, Lions club Leudal, Spar Synco, de Leudalzangers en Mariet Zanders van Fading Uitvaartzorg. Ieder van hen helpt ons op welke manier dan ook. Spar Synco levert ons producten, Lions Leudal zorgde ervoor dat we een koelkast en diepvries in onze opslag kregen (gesponsord en geleverd door Bex Electro) , Mariet heeft de opbrengst van Wereldlichtjesdag aan ons geschonken en de Leudalzangers hebben hun opbrengst van het onlangs gehouden kerstconcert aan DiaNico geschonken. In korte tijd hebben wij al veel bereikt!


Indien u mensen kent of weet die wij zouden kunnen benaderen of die ons nodig zouden kunnen hebben, schroom niet ons te benaderen of ons aan te bevelen.

Wilt u ons helpen of sponsoren? Graag! We kunnen doorlopend (houdbare) producten gebruiken. Melk, groenten en soep zijn enkele voorbeelden van wat we altijd nodig hebben.

Het bankrekeningnummer van DiaNico is:

NL37 RABO 01040 91738

U kunt voor meer informatie hiervoor terecht bij één van de vrijwilligers.

Kijk ook eens op de Facebookpagina van DiaNico:

 


Opening van het nieuwe uitgiftepunt van de Voedselbank

Op 29 februari 2020  werd de samenwerking met Voedselbank Midden Limburg een feit. Onder het toeziend oog van vele aanwezigen (gemeente Leudal, voedselbank, kerkbestuur, Hart voor Baexem, vrijwilligers, de pers en DiaNico) zegende bisschop Mgr. Smeets de nieuwe ruimte van de voedselbank in Baexem in. Dit is het vierde uitgiftepunt van de voedselbank. 

Bekijk hier enkele foto's van de opening en inzegening: