Parochie H. Severinus


Parochie H. Severinus, Grathem

Bezoekadres kerk H. Severinus: Kerkplein 2, 6096 AK Grathem

Email: parochiegrathem@gmail.com

Parochiebureau: Biesstraat 2a,  6093AD Heythuysen, tel.: 0475  493680 Openingstijden: dinsdag- en donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur

Algemene bankrekening: NL 41 RABO 0117 0003 29

Kerkbijdrage bankrekening: NL 19 RABO 0117 0003 37

ANBI: RSIN no. 824102502
H. Mis

Op zondagen in de oneven weken om 11.00 uur.


Secretariaat

Biesstraat 2A 6093 AD Heythuysen

06 – 30 97 82 69

parochiegrathem@gmail.com

 

Algemene bankrekening : IBAN NL 41 RABO 0117 0003 29
Bankrekening kerkbijdrage: IBAN NL 19 RABO 0117 0003 37
Onze kerkberichten worden hier gepubliceerd.

Kerngroep

De leden van de ‘kerngroep’ vormen samen met de plaatselijke leden van het bestuur van het cluster Tabor het bestuur van onze parochie. Samen geven zij leiding aan de parochie organisatie en zorgen met alle vrijwilligers voor de werkzaamheden in en rondom ons kerkgebouw.

Vacature - Voorzitter
Mevr. H.F.J. Rittersbeek-Boesten - Secretariaat 06 – 57 80 75 19
Dhr. T.L. Rittersbeek - Financiën en begraafplaats 06 - 16 23 45 80
Mevr. Annie Corstjens - De Zonnebloem/Zij Actief/Seniorenvereniging
Dhr. Peter Koopmans - Geloofscursussen/Koor/Cantor
Mevr. Tiny Reijnders - Kerkelijk zangkoor/Verenigingen

Nieuwsbrief

Naast onze vertrouwde parochiegids en de weekartikelen in verschillende bladen willen wij u met een regelmatige uitgave van een Nieuwsbrief op de hoogte houden. U vindt hierin o.a. belangrijke data van clusteractiviteiten en bezinnende stukjes met achtergrondinformatie. U kunt deze vinden op de website van ons Cluster www.clustertabor.nl. In de kerk zijn papieren exemplaren ter beschikking.

 

Wilt U regelmatig de nieuwsbrief ontvangen van uw parochiecluster, ga naar Nieuwsbrieven en vul het formulier in.