Parochie H. Severinus


Meer informatie over de parochiekerk St. Severinus te Grathem via onderstaande link:

Kerkgebouwen in Limburg


De eerwaarde heer Marcus Vankan is pastoor van cluster Tabor:

Baexem, Grathem, Kelpen-Oler, Leveroy en Heythuysen.

pastoor Marcus Vankan

tel. 0475 475372

Assistent: em. deken Th. Willemssen

tel. 0475 531373   of in uiterste noodzaak 06 25584044 

 

E-mail parochie: parochiegrathem@gmail.comH. Mis

 

Zie Kerkdiensten Grathem


Secretariaat

Kerkplein 1a 6096 AK Grathem

06 – 30 97 82 69

parochiegrathem@gmail.com

Het parochiekantoor Grathem is op  de 1e maandag van de maand  geopend 

v.a. 9.30uur - 11.00uur.

Algemene bankrekening : IBAN NL 41 RABO 0117 0003 29
Bankrekening kerkbijdrage: IBAN NL 19 RABO 0117 0003 37
Wijzigingen in openingstijden worden gemeld in de Klepper en op onze clusterwebsite: www.clustertabor.nl
Ook onze kerkberichten worden gepubliceerd op deze clustersite onder parochie St. Severinus/ misintenties en mededelingen.

Kerngroep

De leden van de ‘kerngroep’ vormen samen met de plaatselijke leden van het bestuur van het cluster Tabor het bestuur van onze parochie. Samen geven zij leiding aan de parochie organisatie en zorgen met alle vrijwilligers voor de werkzaamheden in en rondom ons kerkgebouw.

Pastoor M.Vankan - Voorzitter
Mevr. H.F.J. Rittersbeek-Boesten - Secretariaat 06 – 57 80 75 19
Dhr. T.L. Rittersbeek - Financiën en begraafplaats 06 - 16 23 45 80
Mevr. Annie Corstjens - De Zonnebloem/Zij Actief/Seniorenvereniging
Dhr. Peter Koopmans - Geloofscursussen/Koor/Cantor
Mevr. Tiny Reijnders - Kerkelijk zangkoor/Verenigingen
Dhr. Jos van Rooij - Kosters/Kerkhof/Bouwzaken

Nieuwsbrief

Naast onze vertrouwde parochiegids en de weekartikelen in verschillende bladen willen wij u met een regelmatige uitgave van een Nieuwsbrief op de hoogte houden. U vindt hierin o.a. belangrijke data van clusteractiviteiten en bezinnende stukjes met achtergrondinformatie. U kunt deze vinden op de website van ons Cluster www.clustertabor.nl. In de kerk zijn papieren exemplaren ter beschikking.

 

Wilt U regelmatig de nieuwsbrief ontvangen van uw parochiecluster, ga naar Nieuwsbrieven en vul het formulier in.