Heythuysen


Veel info over de kerk van Heythuysen vindt u hier, op de website Kerkgebouwen in Limburg.


Livestream-installatie aangelegd in de Nicolaaskerk

In de Goede Week zijn wij gestart met het streamen van onze heilige missen vanuit de H. Nicolaaskerk.        Er is hard door vrijwilligers en kerkbestuursleden gewerkt aan dit project. Boren, openbreken, kabels leggen etc. Het was een behoorlijk project dat binnen korte tijd gerealiseerd is. Daarom hartelijk dank voor deze inzet. Super!


St. Nicolaasretabel ingezegend

Op zondag 8 november mochten wij de hulpbisschop van Roermond Mgr E de Jong ontvangen die ons nieuwe Sint Nicolaas  altaar retabel inzegende tijdens een gebedsviering in de H. Nicolaaskerk te Heythuysen. 

Een nieuwe liturgische, catechetische en kunstzinnige tempel waar jong en oud een kaars, gebed, intentie en zelfs een tekening of brief kan achterlaten. Een ontwerp en geheel vervaardigd door de Zeeuwse kunstenaar Roeland van der Kley.

Foto's gemaakt door Sylvia Sleven.

 

Bekijk hier een video met een samenvatting van de feestelijke inzegening van het retabel:


Herinrichting van de H. Nicolaaskerk

Het bestuur van Cluster Tabor is al enige tijd bezig om te komen tot een nieuw beleidsplan 2021-2025. Een aantal beleidslijnen worden steeds meer duidelijk. Zo zullen we er niet aan ontkomen om het aantal kerken terug te brengen.

Wij kiezen ervoor te komen tot één eucharistisch centrum (kerk Heythuysen) met daarnaast zo nodig een nevenkerk en in de overige gemeenschappen een kleinere ruimte om te vieren.

Daarop vooruitlopend is een herinrichting van de H. Nicolaaskerk te Heythuysen in gang gezet.

Het doel is om door het verwijderen van banken meer openheid in de kerk te realiseren en daardoor mede aantrekkelijke ruimte te scheppen voor nevenactiviteiten zoals muziek, samenzijn na de viering, presenteren van religieus erfgoed in vitrines. Daarmee wordt de kerk ook aantrekkelijker bij openstelling.

Inmiddels zijn de kleine banken aan de oostzijde verwijderd, is een biechtstoel bijgeplaatst en zijn vitrines geplaatst op de bestaande mooi geschilderde vlonder.

Aan de noordzijde zijn de banken eveneens verwijderd inclusief de vlonder en is een nieuwe tegelvoer aangebracht. Dit geeft ruimte om tentoonstellingen te houden. Bij begrafenissen kunnen hier desgewenst stoelen bijgeplaatst worden.

De wandbetimmering is aan de onderzijde keurig bijgewerkt evenals het spijlenwerk aan de onderzijde van de koorruimte.

Links en rechts van de hoofdingang zijn enkele banken met vlonder verwijderd en daar zijn eveneens tegels aangebracht.

Daardoor ontstaan er meer ruimte bi binnenkomst, bij begrafenissen maar is er ook meer mogelijkheid om na afloop van de viering samen te zijn met een kopje koffie.

In een later stadium zal de voormalige sacristie weer in ere worden hersteld en zal er in de kapelruimte een Nicolaasaltaar worden geplaatst.

 

Hieronder ziet u enkele foto's van de werkzaamheden op 23, 24 en 25 maart 2020.                                            Met dank aan Wijen Tegelwerken Nederweert.


Het hoofdaltaar van de Nicolaaskerk

Een stukje geschiedenis over ons hoofdaltaar in de H. Nicolaaskerk.

 

Via Dhr. Sander van Daal zijn we meer aan de weet gekomen over de geschiedenis van ons hoofdaltaar. We weten dat het in 1958 door deken Geurts is aangekocht van de kathedraal Roermond voor fl 750,-. Hij heeft toen de polychromie laten verwijderen. Het altaar is gesigneerd fa. Oor en gedateerd 1900.

Uit krantenartikelen uit +/- 1900 heeft Sander van Daal de volgende informatie verstrekt: 

Het altaar is midden 1900 in de kathedraal geplaatst en is een ontwerp van Jacques Oor. De polychromie is aangebracht door H. Holtmann uit Kevelaer. Het altaar is geschonken door de Roermondse familie Corsten.

De vleugeldeuren zijn van te voren tentoongesteld in vitrines van G.Pisters te Roermond.

De drie heiligen van St. Odilienberg (Wiro, Plechelmus en Otger) werden indertijd in deze streek zeer vereerd, Waarschijnlijk heeft men daarom in de kathedraal een altaar geplaatst gewijd aan deze heiligen. Mogelijk heeft de schenker daarbij ook nog een vinger in de pap gehad. Nu is nog een groot glas-in-lood-raam in de kathedraal gewijd aan deze drie heiligen.

Oorspronkelijk stonden links en rechts tegen de zijkanten van het altaar, achter de vleugels, beelden van Petrus en Paulus. Als de vleugels dichtgeklapt werden kwamen de beelden te voorschijn. Dat is op oude foto’s te zien. Deze beelden staan heden ten dage in de doopkapel van de kathedraal te Roermond. Ze zijn ook ontdaan van de polychromie.

Ook is te zien dat op de achterkanten van de vleugels schilderingen waren aangebracht, de achterkanten zijn nu voorzien van paarse doeken. Over deze schilderingen is tot heden niets bekend.

Van het middendeel van de toenmalige marmeren altaartafel is een zijaltaar gemaakt in de rechter beuk van de kathedraal. Het linker en rechter deel van het altaar liggen nog in de kathedraal in een werkkast.

Met dank aan de Dhr. Jacques Beelen en Dhr. Sander van Daal.

 

Lees hier onderstaand artikel uit Rondom Leudal 165,


Vervanging muur oude kerkhof

Hier krijgt u een indruk van de vervanging van de muur van het oude kerkhof, gelegen langs het pad naar het Credozaaltje