Parochie H. Nicolaas


Parochie H. Nicolaas, Heythuysen

Bezoekadres kerk H. Nicolaas, Dorpstraat 120, 6093 ED  Heythuysen

Email: parochieheythuysen@gmail.com

Parochiebureau: Biesstraat 2a,  6093AD Heythuysen, tel.: 0475  493680 Openingstijden: dinsdag- en donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur

Algemene bankrekening: NL26 RABO 0122 2418 00

Kerkbijdrage bankrekening: NL93 RABO 0122 2024 73

ANBI: RSIN No. 2582582H. Missen

 

Op zaterdagen in de oneven weken om 18.00 uur.

Op zondagen om 09.30 uur

Op donderdagen om 09.00 uur


Parochiebureau

 

Parochiebureau H.Nicolaas

Biesstraat 2a,

6093AD Heythuysen,

tel.: 0475  493680

parochieheythuysen@gmail.com 

Openingstijden parochiebureau: dinsdag- en donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur

Bankrekeningnummers:

IBAN Kerkbijdrage: NL93 RABO 0122 2024 73

IBAN Misintenties:  NL26 RABO 0122 2418 00

 

Bezoekadres H. Nicolaaskerk:

Dorpstraat 120

6093 ED  Heythuysen

 

Geopend een half uur voor en na de diensten.

Gedurende de zomermaanden is het zijportaal 

geopend van 10.00 tot 17.00 uur.


Kerngroep

De leden van de ‘kerngroep’ vormen samen met de plaatselijke leden van het bestuur van het cluster Tabor het bestuur van onze parochie. Samen geven zij leiding aan de parochie organisatie en zorgen met alle vrijwilligers voor de werkzaamheden in en rondom ons kerkgebouw.

Vacature, voorzitter

Gerhard Reuling, financiën

Jean Leveau, secretariaat

Martin Hubers, Kerkelijk zangkoor

Jacques van der Aart, Kerkelijk zangkoor

Anton Krabbenborg, lectoren

Geert Peeters, VOA

Anny Prinssen, vrijwilligers

Jos Vossen, bouwzaken

Vacant, coördinatie voorbereiding 1e communie en vormsel