Rouwverwerking


In de laatste levensfase worden de stervende en naasten geconfronteerd met allerlei vragen, gedachten en gevoelens. Het kan een verwarrende tijd zijn, waar een luisterend oor veel kan doen voor alle betrokkenen. Vanuit de parochie kunt u begeleiding ontvangen door de vrijwilligers van de rouwverwerking-groep. Ook de nabestaanden kunnen hierin veel troost vinden.

U kunt hiervoor contact opnemen met Pastoor Vankan.