Clusterbestuur


Vanaf 2014 is er één Kerkbestuur voor de parochies Baexem, Grathem, Heythuysen, Kelpen-Oler en Leveroy.

Uit iedere parochie zit een afvaardiging in het bestuur. Voorzitter is Pastoor Vankan met daarnaast vice-voorzitter, een secretaris en bestuursleden met bijzondere portefeuilles/taken, zoals gebouwen, financiën, pastoraal, catechese, diaconaat, vrijwilligers.

 • Pastoor Marcus Vankan - Voorzitter, Pastoraat, Diaconie
 • Vacant - Vice-voorzitter
 • Dhr. Jean Leveau - Secretaris
 • Dhr. Gerhard Reuling - Penningmeester Cluster + Fin. Heythuysen
 • Dhr. Jo Smolenaars - Beleidsplan, Financiën Kelpen-Oler
 • Vacant - Pastoraat en Diaconie
 • Mevr. Ria Klaessens - Financiën Leveroy
 • Mevr. Tiny Boesten - Activiteiten + Financiën Grathem
 • Mevr. Marie-José Doensen - Financiën Baexem
 • Dhr. Hans Avezaat - Huur en Pacht
 • Daniel Rijs - Gebouwen
 • Evert Bergervoet - P&O / vrijwilligers / ICT
 • Vacant - PR  

In de parochies worden de dagelijkse taken gedaan door een in elke parochie gevormde Kerngroep, samen met alle vrijwilligers.

Elke parochie houdt de beschikking over haar huidige vermogen. De verantwoordelijkheid voor de exploitatie ervan ligt bij het kerkbestuur van de parochie, in deze het cluster-kerkbestuur. Bij grote uitgaven wordt door de parochie/kerngroep vooraf de goedkeuring van het Cluster-kerkbestuur c.q. bisdom gevraagd.