Clusterbestuur


Vanaf 2014 is er één Kerkbestuur voor de parochies Baexem, Grathem, Heythuysen, Kelpen-Oler en Leveroy.

Uit iedere parochie zit een afvaardiging in het bestuur. Voorzitter is Pastoor Vankan met daarnaast vice-voorzitter, een secretaris en bestuursleden met bijzondere portefeuilles/taken, zoals gebouwen, financiën, pastoraal, catechese, diaconaat, vrijwilligers.

  • Deken Wim Miltenburg       -Administrator, plaatsvervangend pastoor
  • Vacant                                    - Vice-voorzitter
  • Mevr. Mariëlle Geraets         - 1e Secretaris, Activiteiten
  • Dhr. Gerhard Reuling           - Penningmeester Cluster + Fin. Heythuysen, Huur en pacht
  • Dhr. Evert Bergervoet         - Beheer Gebouwen, ICT
  • Vacant                                    - Pastoraat en Diaconie
  • Mevr. Tiny Boesten              - Bestuurslid, Activiteiten
  • Mevr. Marie-José Doensen - Bestuurslid, Financiën Baexem
  • Vacant                                    - PR en Communicatie  

Adviseurs:

Dhr. Theo Rittersbeek
Financiën en Jaarrekening Grathem

Dhr. Jo Smolenaars
BRIM/SIM-plannen Heythuysen 2017-2022 en Grathem 2021-2026,
Beleidsplan 2021-2025: Kerkenvisie, Herbestemmen.
Jaarrekening Kelpen-Oler.

In de parochies worden de dagelijkse taken gedaan door een in elke parochie gevormde Kerngroep, samen met alle vrijwilligers.

Elke parochie houdt de beschikking over haar huidige vermogen. De verantwoordelijkheid voor de exploitatie ervan ligt bij het kerkbestuur van de parochie, in deze het cluster-kerkbestuur. Bij grote uitgaven wordt door de parochie/kerngroep vooraf de goedkeuring van het Cluster-kerkbestuur c.q. bisdom gevraagd.

 

Email cluster Tabor: clustertabor@gmail.com