Clusterbestuur


Vanaf 2014 is er één Kerkbestuur voor de parochies Baexem, Grathem, Heythuysen, Kelpen-Oler en Leveroy.

Uit iedere parochie zit een afvaardiging in het bestuur. Voorzitter is deken Van Miltenburg met daarnaast vice-voorzitter, een secretaris en bestuursleden met bijzondere portefeuilles/taken, zoals gebouwen, financiën, pastoraal, catechese, diaconaat, vrijwilligers.

  • Pastoor Patrick Lipsch         -Administrator, voorgedragen als pastoor
  • Vacant                                      - Vice-voorzitter
  • Mevr. Mariëlle Geraets         - 1e Secretaris, Activiteiten
  • Dhr. Gerhard Reuling           - Penningmeester Cluster + Fin. Heythuysen, Huur en pacht
  • Vacant                                      - Beheer Gebouwen, ICT
  • Vacant                                      - Pastoraat en Diaconie
  • Mevr. Tiny Boesten              - Bestuurslid, Activiteiten
  • Mevr. Marie-José Doensen - Bestuurslid, Financiën Baexem
  • Vacant                                      - PR en Communicatie  

Adviseurs:

Dhr. Theo Rittersbeek
Financiën en Jaarrekening Grathem

Dhr. Jo Smolenaars
SIM-plannen Heythuysen 2024-2029 en Grathem 2021-2026,
Herbestemmen kerken Baexem en Kelpen-Oler.
Jaarrekening Kelpen-Oler en Baexem.

In de parochies worden de dagelijkse taken gedaan door een in elke parochie gevormde Kerngroep, samen met alle vrijwilligers.

Elke parochie houdt de beschikking over haar huidige vermogen. De verantwoordelijkheid voor de exploitatie ervan ligt bij het kerkbestuur van de parochie, in deze het cluster-kerkbestuur. Bij grote uitgaven wordt door de parochie/kerngroep vooraf de goedkeuring van het Cluster-kerkbestuur c.q. bisdom gevraagd.

 

Email cluster Tabor: clustertabor@gmail.com