Clusterbestuur


Vanaf 2014 is er één Kerkbestuur voor de parochies Baexem, Grathem, Heythuysen, Kelpen-Oler en Leveroy.

Uit iedere parochie zit een afvaardiging in het bestuur. Voorzitter is Pastoor Vankan met daarnaast vice-voorzitter, een secretaris en bestuursleden met bijzondere portefeuilles/taken, zoals gebouwen, financiën, pastoraal, catechese, diaconaat, vrijwilligers.

 • Pastoor Marcus Vankan - Voorzitter, Pastoraat, Diaconie
 • Vacant - Vice-voorzitter
 • Dhr. Jean Leveau - Secretaris
 • Dhr. Gerhard Reuling - Penningmeester Cluster + Fin. Heythuysen
 • Vacant - Beheer Gebouwen
 • Vacant - Pastoraat en Diaconie
 • Mevr. Ria Klaessens - Bestuurslid, Financiën Leveroy
 • Mevr. Tiny Boesten - Bestuurslid, Activiteiten
 • Mevr. Marie-José Doensen - Bestuurslid, Financiën Baexem
 • Vacant Huur en Pacht
 • Vacant - Beheer Begraafplaatsen
 • Evert Bergervoet - Bestuurslid, P&O / vrijwilligers / ICT
 • Vacant - PR en Communicatie  

Adviseurs:

Dhr. Theo Rittersbeek
Financiën en Jaarrekening Grathem

Dhr. Jo Smolenaars
BRIM/SIM-plannen Heythuysen 2017-2022 en Grathem 2021-2026,
Beleidsplan 2021-2025: Kerkenvisie, Herbestemmen.
Financiën en Jaarrekening Kelpen-Oler.

In de parochies worden de dagelijkse taken gedaan door een in elke parochie gevormde Kerngroep, samen met alle vrijwilligers.

Elke parochie houdt de beschikking over haar huidige vermogen. De verantwoordelijkheid voor de exploitatie ervan ligt bij het kerkbestuur van de parochie, in deze het cluster-kerkbestuur. Bij grote uitgaven wordt door de parochie/kerngroep vooraf de goedkeuring van het Cluster-kerkbestuur c.q. bisdom gevraagd.

 

Email cluster Tabor: clustertabor@gmail.com