Kerkdiensten en mededelingen


H. Mis

Op zaterdagen in de even weken om 18.00 uur 


 Misintenties

 

ZATERDAG 12 oktober  19.00 uur!   H.Mis                                                                                 met installatie schutterskeizer van schutterij St.Petrus Kelpen-Oler.                                 Voor alle leden van de schutterij.

 

ZATERDAG 19 oktober  18.00 uur H.Mis

-Voor Lion van den Boorm.

 

ZATERDAG 2 november 18.00 uur H.Mis

-Jaardienst voor Riet Daemen-Bruijnen

-Voor Mia Thissen-van Ratingen

-Voor familie Cleutjens-de Meersman

 

ZONDAG 3 november ALLERZIENVIERING  14.00 uur Gebedsdienst waarna zegening graven, urnenmuur en strooiveld op het kerkhof.

 

 

VRIJDAG 8 november SINT MAARTENVIERING

Begint met samenkomst en korte viering in de parochiekerk om 18.30 uur. Daarna gaan de kinderen en Sint Maarten naar het KoKids-gebouw aan de Limburgsstraat voor de verdere viering.Mededelingen

 

DAGKAPEL

Open van 13.00 uur tot 19.00 uur, behalve op maandag en dinsdag. In het weekend van 11.00-19.00 uur.

 

VORMSELVIERING voor de kinderen van groep 7 en 8 van Kelpen-Oler en Grathem op vrijdag 29 november om 18.30 uur in onze Liduinakerk.