Kerkdiensten en mededelingen


 Vanwege de Corona-uitbraak komen voorlopig alle heilige missen te vervallen tot en met 1 juni m.u.v. begrafenissen.

Begrafenissen kunnen doorgaan in besloten kring.

 


H. Mis

Op zaterdagen in de even weken om 18.00 uur 


 Misintenties

 

 


Mededelingen

- Veertigdagentijd; Voedselmandactie. Houdbare producten kunt u kwijt in de Dagkapel       tijdens de openingsuren of bij de ingang van de Winterkapel vóór de H.Mis.  

 

-Actie KERKBALANS. De vernieuwde cluster-parochiegids valt binnenkort in de bus. Doe    mee voor het behoud van onze parochie en kerk.

- Dagkapel open van 13.00 uur tot 19.00 uur, behalve op maandag en dinsdag

 

- Misintenties s.v.p. minimaal 3 weken van tevoren opgeven.

 

Zie ook de clusternieuwsbrieven in de kerk.