Kerkdiensten en mededelingen


H. Mis

Op zaterdagen in de even weken om 18.00 uur 


H. Missen en intenties

Het gekleurde blokje geeft de liturgische kleur aan van de betreffende dag.


Zaterdag 23 oktober H. Mis 18.00           30ste Zondag door het jaar
 
 • Jaardienst voor Riet Daemen-Bruijnen
  Cantor / organiste Marij Berkers
           
Zondag 31 oktober Allerzielengebedsdienst 14.00    
  Cantor / organiste Marij Berkers
  Hierna zegening van de graven, urnenmuur en strooiveld op het parochiekerkhof.
           
Zaterdag 6 november Pastorale Ontmoeting 18.00        32ste Zondag door het jaar
 
 • Voor familie Cleutjens-de Meersman
 
 • Voor overleden ouders van Roy-Brouns en Amelia en Joseph van Roy
 
 • Voor de familie van de Winkel-Baetsen en zoon Huub
           
Zaterdag 20 november H. Mis 18.00            Christus Koning
 
 • Voor overleden ouders van Enckevort-Aben
           
Zaterdag 4 december Pastorale Ontmoeting 18.00    
  Thema St. Nicolaas

Mededelingen

 • Zaterdag 11 december Vormselviering voor Kelpen-Oler en Grathem in Grathem
 • Coronabeperkingen: Let op de aanwijzingen en markeringen. 
 • Dagkapel open: woensdag t/m zondag van 12.00 - 18.30u.
 • Misintenties s.v.p. minimaal 3 weken van tevoren opgeven via parochietelefoon.
 • Parochietelefoon: 06-81252269                                                                 
 • Parochiekantoor Kelpen-Oler is weer open, dinsdags van 10.00 tot 11.30 u. Bel eventueel de parochietelefoon 06-81252269 of het parochiekantoor Heythuysen, tel. 0475  493680
 • Pastoor Vankan: 0475-475372
 • Kerkdeurcollectes in dit jaar:

Missiezondag  23-24 okt

Adventsactie bisdom 27 nov-19 dec

Zie voor meer info deze website en ook de clusternieuwsbrieven in de kerk.