Kerkdiensten en mededelingen


H. Mis

Zie beneden voor de mistijden.


H. Missen en intenties

Het gekleurde blokje geeft de liturgische kleur aan van de betreffende dag.


Zaterdag 8 oktober   18.00        Pastorale Ontmoeting
  Thema Vriendschap "kleurt" je leven!
           
Zaterdag 22 oktober H. Mis 18.00        30ste Zondag door het jaar C
  Clusterkoor o.l.v. Marij Berkers
           


Mededelingen

  • Dagkapel open: woensdag t/m zondag van 13.00 - 18.30u.
  • Misintenties s.v.p. minimaal 3 weken van tevoren opgeven via parochietelefoon.
  • Parochietelefoon: 06-81252269.
  • Parochiekantoor Kelpen-Oler is voorlopig nog open, dinsdags van 10.00 tot 11.30 u. 
  • Parochiekantoor Heythuysen is open op dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 - 12.00 uur,       tel. 0475  493680
  • Pastoor Vankan: 0475-475372

Zie voor meer info deze website en ook de clusternieuwsbrieven in de kerk.