Kerkdiensten en mededelingen


H. Mis

Op zaterdagen in de even weken om 18.00 uur 


 Misintenties

 

Zaterdag 25 januari 18.00 uur H.Mis 

-Jaardienst voor Michel Claessens en Maria Claessens-Smolenaars

 

 

Zaterdag 8 februari 18.00 uur H.Mis

-Voor Frans, Maria en Marion Peters

-Voor Pierre en Lies van Enckevort-Aben

-Voor overleden ouders Smolenaars-Verkoulen

-Jaardienst voor Pierre Bongers en overledenen van de familie Bongers-Wetemans.

-Voor Antoon Gielen en Catharina Gielen-Coolen

 

Zaterdag 22 februari 19.00 uur Kujeldreiers-Mis

Voor overleden leden van en voor CV De Kujeldreiers

 


Mededelingen

 

- Actie KERKBALANS wordt voorbereid.

 

- Dagkapel open van 13.00 uur tot 19.00 uur, behalve op maandag en dinsdag

 

- Misintenties s.v.p. minimaal 3 weken van tevoren opgeven.

 

Zie ook de clusternieuwsbrieven in de kerk.