Kerkdiensten en mededelingen


H. Mis

Zie beneden voor de mistijden.


H. Missen en intenties

Het gekleurde blokje geeft de liturgische kleur aan van de betreffende dag.


Zaterdag 28 januari H. Mis 18.00          4de Zondag door het jaar A
 
 • Jaardienst voor Pierre Bongers en voor de overledenen van de familie Bongers-Wetemans
           
Zaterdag 11 februari Past. Ontm. 18.00        Thema Kujeldreiers
 
 • Voor Frans, Maria en Marion Peters
 
 • Voor de overleden ouders Smolenaars-Verkoulen
           
Zaterdag 25 februari H. Mis 18.00        1ste Zondag van de Vasten A
 
 • Jaardienst voor Berp van Dael-Cuijpers
 
 • Voor Michel Claessens en Mia Claessens-Smolenaars
           
Zaterdag 11 maart H. Mis 18.00        3de Zondag van de Vasten A
 
 • Zeswekendienst voor Mia Mans-van Roij
           

Mededelingen

 • Dagkapel open: woensdag t/m zondag van 12.00 - 18.30u.
 • Misintenties s.v.p. minimaal 3 weken van tevoren opgeven via parochietelefoon.
 • Parochietelefoon: 06-81252269.
 • Parochiekantoor Heythuysen is open op dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 - 12.00 uur,       tel. 0475  493680
 • Pastoor Vankan: 0475-475372

Zie voor meer info deze website en ook de clusternieuwsbrieven in de dagkapel.

Nieuwsbrief Kelpen-Oler