Kerkdiensten en mededelingen


H. Mis

Op zaterdagen in de even weken om 18.00 uur 


 Misintenties

 

Zaterdag 3 oktober      18.00 uur H.Mis

Voor Tinus van Dael , Johannes Breukers en Maria Peeters.

 

Zaterdag 17 oktober     18.00 uur H.Mis 

 

Coronabeperkingen: max. ongeveer 60 personen kunnen in onze kerk (incl. zijkapellen) vanwege afstand houden. Kom s.v.p. alleen als je qua gezondheid aan de geldende corona-bepalingen kunt voldoen. Houd je aan de aanwijzingen, gemarkeerde looplijnen en zitplaatsen. Handen reinigen c.q. ontsmetten bij binnenkomst en voor het te communie gaan.


Mededelingen

 

- Dagkapel open: woensdag t/m zondag vanaf 13.00 uur  

- Parochietelefoon: 06-81252269

= Parochiekantoor: weer geopend op dinsdag 10.00-11.30 uur.

- Misintenties s.v.p. minimaal 3 weken van tevoren opgeven via parochietelefoon.

- De toekomst van onze parochiekerk, zie het Beleidsplan 2021-2025 en geef uw reactie       via nicolaasparochie@kpnmail.nl

 

Zie ook de clusternieuwsbrieven in de kerk.