Kerkdiensten en mededelingen


H. Mis

Zie beneden voor de mistijden.


H. Missen en intenties

Het gekleurde blokje geeft de liturgische kleur aan van de betreffende dag.


Zaterdag 18 juni Pastorale Ontmoeting 18.00          Thema Vaderdag
           

Pastorale ontmoeting


Mededelingen

  • Dagkapel open: woensdag t/m zondag van 13.00 - 18.30u.
  • Misintenties s.v.p. minimaal 3 weken van tevoren opgeven via parochietelefoon.
  • Parochietelefoon: 06-81252269.
  • Parochiekantoor Kelpen-Oler is voorlopig nog open, dinsdags van 10.00 tot 11.30 u. 
  • Parochiekantoor Heythuysen is open op dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 - 12.00 uur,       tel. 0475  493680
  • Pastoor Vankan: 0475-475372

Zie voor meer info deze website en ook de clusternieuwsbrieven in de kerk.