Op de koffie bij...

Anny Cuypers en Olga Hobus uit Baexem


Wij kunnen niet zonder vrijwilligers! Daarom lijkt het ons leuk om op zijn tijd eens bij iemand van onze vrijwillers op de koffie te gaan voor een mooi gesprek.

 

 

Toevallig zijn beide dames afkomstig uit Weert, en zijn na hun huwelijk in Baexem komen wonen. Anny doet al ruim 25 jaar op diverse vlakken vrijwilligerswerk binnen de kerk en Olga zo’n 15 jaar. 

In het najaar van 2018 heeft Pastoor Vankan een aantal mensen benaderd, waaronder Anny en Olga, met de vraag of zij wilden meewerken aan het vormgeven van DiaNico, een in de kerk ’geboren’ organisatie die minderbedeelde gezinnen in heel Leudal (verbonden aan een kerk of niet) voorziet van voedselpakketten. Het gaat hierbij om gezinnen die niet volledig voldoen aan de criteria van de Voedselbank, maar toch hulp nodig hebben om rond te kunnen komen. 

Kunnen jullie vertellen wat DiaNico eigenlijk is, of wat DiaNico eigenlijk doet?

De naam DiaNico is een samenvoegsel van ’diaconie’ en de goedgeefse ’Nicolaas’. DiaNico deelt sinds eind 2018 voedselpakketten uit aan mensen in Leudal die dit nodig hebben. Het uitdelen van de pakketten wordt m.n. verzorgd door Anny en Olga, de PR door Sylvia Sleven en ook enkele anderen zitten in de ’denktank’ van DiaNico. In een ruimte in H. Johannes de Doperkerk te Baexem is de opslag van de DiaNico gevestigd. De mensen die ervoor in aanmerking komen, kunnen op een vast tijdstip in de week, om de 14 dagen, de pakketten bij de kerk afhalen. Deze gezinnen kunnen om uiteenlopende redenen niet terecht bij de Voedselbank, en worden op deze manier door DiaNico tóch geholpen. Want als nieuwe mensen zichzelf aanmelden of door anderen aangemeld worden, worden zij door DiaNico eerst doorgestuurd naar de Voedselbank voor een financiële screening.

Als zij buiten de criteria van de Voedselbank blijken te vallen, en tóch behoefte hebben aan ondersteuning in de eerste levensbehoeften, kunnen zij bij DiaNico terecht. Het mooie aan deze constructie is, dat het heel direct werkt: er worden levensmiddelen gedoneerd door de parochianen in alle kerken van cluster Tabor of bij SPAR Synco in Baexem. Deze worden door Anny en Olga verzameld. Zij stellen er pakketten mee samen en deze worden door de dames direct aan de gezinnen uitgedeeld.

Waarom zijn jullie dit werk gaan doen?

Zowel Anny als Olga waren al als vrijwilliger in de kerk actief. Zij hebben in 2018 positief gereageerd op het verzoek van Pastoor Vankan, met name ook omdat dit initiatief vanuit de kerk georganiseerd zou gaan worden. Wij zijn wekelijks zo’n 1,5 uur bezig met DiaNico. Soms is dat minder, maar het kan ook meer zijn. Helaas zijn er in ons mooie Leudal mensen die niet zonder onze hulp kunnen rondkomen. En hoe mooi is het dan dat wij een klein, maar heel belangrijk steentje kunnen bijdragen in hun levensbehoefte. Maar natuurlijk kunnen wij dat niet alleen: het geeft een ontzettend warm gevoel dat in alle Tabor-kerken regelmatig levensmiddelen of andere zaken worden gedoneerd in de Voedselmanden die in de dagkapellen staan, en ook bij de SPAR Synco in Baexem staat een mand. ’Deze SPAR Synco geeft DiaNico ook wekelijks voedingsmiddelen waar we heel blij mee zijn. Ook ontvangen wij regelmatig financiële giften van particulieren, organisaties en verenigingen. Met dat geld kan DiaNico natuurlijk ook weer producten kopen.’ Het is wellicht goed om te weten dat DiaNico beschikt over een grote diepvries, zodat ook diepvriesproducten aan mensen meegegeven kunnen worden.

Gaat DiaNico dóór, ook als de kerk van Baexem straks uit de eredienst wordt ontheven?

Natuurlijk! DiaNico kan gebruik blijven maken van de ruimte in de dan voormalige kerk van Baexem, dat is gelukkig toegezegd!

Tot slot:

Bent u of kent u iemand die best ondersteuning in de dagelijkse boodschappen zou kunnen gebruiken, geeft u dit dan s.v.p. aan bij het parochiebureau in Heythuysen. Weet dat uw gegevens vertrouwelijk behandeld worden. Anny en Olga én de andere DiaNico-vrijwilligers blijven dit werk graag voor deze mensen doen: ’Wij zijn erg blij met alle donaties die DiaNico mag ontvangen, op welke manier dan ook!’.