Op de koffie bij.....Har Vossen


Wij kunnen niet zonder vrijwilligers! Daarom lijkt het ons leuk om op zijn tijd eens bij iemand van onze vrijwillers op de koffie te gaan voor een mooi gesprek.


Om maar meteen met de deur in huis te vallen: hoe lang bent u al vrijwilliger in onze parochie?

’In 1999 ben ik door toenmalig pastoor Jacobs gevraagd om in het kerkbestuur te komen. Daar heb ik toen ’ja’ op gezegd, en daar ben ik tot 2012 gebleven. Ik volgde destijds dhr. Pierre Jegers op, een tuinder, en ik denk dat ze weer op zoek waren naar iemand  met ervaring in de agrarische sector. Onder mijn bestuurstaken viel ook ’onderhoud kerkhof’. Na 2012 ben ik gestopt als kerkbestuurslid, maar ik ben wel als beheerder van het kerkhof betrokken gebleven bij de kerk. In 2010 kreeg mijn vrouw een herseninfarct. In 2019 wilde ik met mijn werkzaamheden op het kerkhof stoppen, om er vooral voor mijn vrouw te kunnen zijn. Een opvolger ’beheerder’ was niet te vinden: er bleken zat mensen te zijn die wel wilden werken op het kerkhof, maar die niet het regelwerk willen doen. Ik had een takenlijst gemaakt wat er allemaal bij komt kijken, en ik weet niet of dit misschien wat mensen afschrok.  In maart 2020 is mijn vrouw helaas overleden, en toen had ik weer meer tijd om te blijven doen wat ik al die jaren al deed. Dus eigenlijk ben ik nooit gestopt. En ik wil dit mooie werk, hoewel niet per se als beheerder, gerust blijven doen, zolang ik het kan.’ 

Het gaat dus ook om een stuk ’samen-gevoel’.

’Jazeker! In 2004 heeft dhr. Pierre Absil een heuse  ‘kantine’ ontworpen en gebouwd, omdat ook die kop koffie halverwege de ochtend enorm belangrijk is, ook bij slechter weer. Voorheen nam ik zelf de thermoskannen koffie van huis mee, maar nu kunnen we aan het aanrechtje zelf verse koffie maken, en dat doen we netjes bij toerbeurt, want er moet na afloop ook afgewassen worden! In 2005 is er gedeeltelijk een nieuwe muur om het kerkhof geplaatst. Ik heb natuurlijk in de loop van de jaren heel veel mensen zien wegvallen, maar gelukkig kwamen er ook weer nieuwe vrijwilligers. We hebben de traditie dat om de paar jaar een actuele groepsfoto gemaakt wordt (waarbij ook de namen vermeld staan van de mensen die niet aanwezig konden zijn), en al deze foto’s hangen in de kantine. Op de allereerste foto staat mijn oom nog, toch mooi! In 2019 is de laatste foto gemaakt.’

Beheerder van het kerkhof: welke taken horen daar zoal bij?

’Uiteraard hebben we het gebruikelijke tuinonderhoud, maar ik heb b.v. ook te maken met het contact met de nabestaanden van een overledene om een grafplek uit te zoeken. Verder zorgen we ook voor het plaatsen van urnen in het columbarium, heb ik contact met steenhouwers en uitvaartverzorgers. Dit doe ik overigens samen met dhr. Ton Ververs. Ik werk ook veel samen met dhr. Jo Mertens, die al jaren zorgt dat de containers gevuld worden en op tijd aan de straat staan. Hij zorgt er ook elk jaar voor dat de heggen geknipt worden. Het voert te ver om alle namen van de vrijwilligers hier te noemen, maar we zijn met iedereen even blij! En er is heel regelmatig contact met het parochiebureau. Gemiddeld werken we eens per maand op het kerkhof, en natuurlijk houden we graag rekening met het weer. Dat er in de winter minder werk is, is logisch. Vroeger belde ik iedereen op om de volgende afspraak door te geven, nu heeft bijna iedereen email, en dat maakt het maken van afspraken een stuk gemakkelijker. Het is een hechte groep, want ook al kan iemand die keer fysiek niet meewerken, dan wordt er vaak toch door die persoon moeite gedaan om in iedere geval op tijd op het kerkhof te zijn voor de koffie.

Daarnaast houden we ook de tuin van de pastoor bij (afrasteringen zetten voor zijn kippen, heg snoeien etc.). Plus het groen dat aan de voorkant van de kerk staat, dat houden wij ook bij. Bovendien zorgen wij voor de kerstbomen, die in de kerstperiode in de kerk staan.’

Hebt u als kerkhofbeheerder ook te maken met de andere kerkhoven binnen het cluster?

’We zijn een tijd geleden, o.l.v. dhr. Jo Smolenaars, met de hele groep naar alle kerkhoven binnen het clusters op bezoek geweest, om het eens er over te hebben hoe dingen daar geregeld worden, b.v. ook qua inkoop. I.v.m. Corona hebben er geen clustervergaderingen meer plaatsgevonden, maar ik vind: je kunt van elkaar leren, en elkaar helpen. Niemand hoeft het wiel uit te vinden als het wiel al ergens is!’

Sinds een aantal maanden zien we u ook als actief lid van het Kerkelijk gemengd koor. Daar hebt u ook nog tijd voor?

’Vanaf sept. 2021 ben ik lid van het kerkkoor. Ik zing al jaren, ik ben sinds 2000  lid van de Leudalzangers. Mijn vrouw en ik hebben het er destijds wel eens over gehad om samen bij het kerkkoor te gaan. Maar omdat de repetitie op vrijdagavond plaatsvindt, vond mijn vrouw, familiemens op en top, dat niet zo handig i.v.m. afspraken met anderen. Na haar overlijden heb ik (helaas) weer meer tijd gekregen. Dus toen ik de voorzitter van het kerkkoor vroeg of er nog plaats was voor ’eine aoje mins’, mocht ik komen. En toen ben ik ook meteen bij de Schola gegaan, het Gregoriaans koor. Best een kluif, hoor, in het begin. Maar als je eenmaal een kerkelijk jaar qua Gregoriaanse gezangen rond bent, lukt het wel. En zingen houdt de mens jong, toch?’

Ik denk dat de parochie hoopt dat u 120 jaar wordt!

’Ik doe het echt graag, maar als er iemand is die mijn taak als beheerder zou willen overnemen, dan is hij/zij van harte welkom om met mij (tel. 06-22706909) contact op te nemen. Ik wil wel absoluut blijven werken op het kerkhof. Want ik moet zeggen dat we een hele mooie, fijne groep vrijwilligers hebben. Er staan 24 mensen als kerkhof-vrijwilliger op de lijst. Uiteraard zijn we nooit met z’n allen, maar nu voor Pasen hebben we toch met 16 man gewerkt. Zo mooi om vooral sámen een mooi resultaat te bereiken!’