Informatie-avonden Cluster Tabor


Elk jaar houdt het clusterbestuur een informatieavond. U krijgt dan een beeld van de stand van zaken binnen ons cluster en u hoort en ziet wat de plannen zijn voor de toekomst. Tijdens de avond is er ook ruimte voor vragen, opmerkingen en discussie.

Bekijk hier de dia's van de presentatie van de avond van 3 oktober 2019 in Leveroy.


Verslagen