H. Vormsel


Het Sacrament van het Vormsel is een bevestiging van het Doopsel. In dit sacrament spreekt de vormeling persoonlijk uit dat hij/zij gelooft in de Drie-ene God en dat hij/zij wil proberen altijd geleid door Gods Geest door het leven te gaan.

Het doopsel, de eucharistie en het vormsel, horen bij elkaar. Samen worden ze de initiatiesacramenten genoemd, omdat ze samen binnenleiden in de Rooms-Katholieke Kerk.

Het vormsel wordt ontvangen op een leeftijd waarop de gedoopte voor zichzelf kan spreken en (als zelfstandig persoon) steeds meer verantwoordelijkheid op zich gaat nemen.

In de praktijk betekent dit, dat het sacrament van het vormsel ontvangen wordt op een leeftijd van ongeveer twaalf jaar (groep 7/8).

Het vormsel geeft de kracht van de Heilige Geest om te getuigen van Jezus en Zijn evangelie, om uit te komen voor het geloof in de levende Heer. De sterkte van de Heilige Geest helpt een christen om in het dagelijkse leven in woord en daad méér te lijken op Christus.