H. Vormsel


Rond het eind van de basisschool maakt uw kind al steeds meer eigen keuzes. In groep 7/8 gecombineerd met andere parochies wordt aan de hand van een actueel en kindvriendelijk project een aantal lessen gegeven om zo de kinderen voor te bereiden op het H. Vormsel. Ook worden ze actief betrokken bij de viering zelf. Het vormsel vindt in elke parochie een keer in de twee jaar plaats. De vormelingen verzorgen zelf de mis. Naast het zingen van enkele liederen hebben zij ook een leestaak.