Leveroy


Veel info over de kerk van Leveroy vindt u hier, op de website Kerkgebouwen in Limburg.


St. Servaaskapel in Leveroy opnieuw ingezegend

De St. Servaas kapel, in Leveroy beter bekend als Houben kapelke, is na een volledige restauratie door een groep vrijwilligers opnieuw toegankelijk voor publiek. Woensdagmiddag 12 mei, de dag voor het naamfeest van Sint Servaas, onthulde wethouder Carla Dieteren samen met kunstenares Vera Wetemans het nieuwe Sint Servaasbeeld waarna de inzegening plaats vond door pastoor Marcus Vankan in aanwezigheid van een groepje genodigden.

De restauratie is een voorbeeld van een geslaagd burgerinitiatief dat van harte, maar ook financieel  werd gesteund door de gemeente Nederweert. Ook werd een ruime bijdrage ontvangen van de Provincie Limburg en de Parochie Leveroy.

Initiatief

De kapel moet rond 1880 zijn gebouwd en werd jaarlijks opgenomen in de processieroute. Na de ruilverkaveling verloor de kapel haar functie. De kapel werd eind jaren 60 van de vorige eeuw een deel van het erf van Houbenhof en langzaam maar zeker aan het oog onttrokken door omliggend struikgewas.  

De huidige eigenaar, Bas Korten, gaf zijn medewerking toen ideeën werden geopperd over ontsluiting en restauratie van de kapel.

Het initiatief kwam van de buurman, Wim Janssen. Hij formeerde in 2020 een commissie die de plannen voorbereidde en in korte tijd meldde zich een groepje vrijwilligers die de restauratie uitvoerde. 

De kapel is bereikbaar via het ‘Rob Houbenpaedje’ maar draagt de officiële naam ‘Vlas’. Omdat men de achterzijde het eerste nadert, is tegen die muur een gebrande glasplaat aangebracht met de afbeelding van Sint Servaas. Om de relatie met Leveroy te benadrukken zijn op de achtergrond de drie kerken afgebeeld die in Leveroy hebben gestaan. ‘s Avonds wordt deze glasplaat vanuit de lijst verlicht.

De kapel wordt geflankeerd door de twee oorspronkelijke lindebomen die terecht als natuurmonument zijn aangemerkt. Er is een infobord geplaatst met daarop een tweetal QR-codes. Deze codes leiden naar een site met zeer interessante informatie over de kapel en Sint Servaas. Een bezoekje is zeker de moeite waard.

Meer informatie vind je op de site: https://parochie.leveroy.nl