Kerkdiensten en mededelingen


H. Missen

 

Zaterdag:    18.30 u  H.Mis 

Zondag:      10.00  u  H.Mis

Maandag t/m donderdag: 18.30 u H.Mis

Er is geen H. Mis op vrijdagavond.


Misintenties

 

Woensdag 22 januari 

18:30 uur H. Mis

Intentie: voor de eenzamen.

 

Donderdag 23 januari

18:30 uur H. Mis

Intentie: voor hen die zoeken naar liefde en geborgenheid.

 

Vrijdag 24 januari

GEEN AVONDMIS

 

Zaterdag 25 januari

Intentie: v. Theo Rooden en Tiny Rooden-Coonen; ouders Meewis-Teunissen; ouders

Coonen-van der Sanden.

 

Zondag 26 januari    3e Zondag door het jaar

10:00 uur H. Mis gemengd Nederlands

Intentie: voor hen die rouwen vanwege het verlies van een dierbare.

 

Maandag 27 januari

18:30 uur H. Mis

Intentie: voor hen die een kind verloren hebben, om kracht en troost.

19:15 uur Lectio Divina, Bijbellezen in de Credozaal.

 

Dinsdag 28 januari

18:30 uur H. Mis

Intentie: om respect voor Gods schepping.

 

Woensdag 29 januari 

18:30 uur H. Mis

Intentie: om dialoog onder de verschillende godsdiensten.

 Mededelingen

- Actie Kerkbalans 2020 start 18 januari.

- Achter in de kerk liggen formulieren met informatie over de reis naar Normandië in april 2020 die door             Cluster Tabor wordt georganiseerd.