Cluster Tabor


Volgens het nieuwe testament beklom Jezus de berg Tabor met zijn discipelen Jacobus, Johannes en Petrus. Hij veranderde vervolgens op de bergtop van gedaante. Hij nam voor hun ogen een lichtstralend lichaam aan en sprak er met Elia en Mozes.

 

Sindsdien geldt Tabor als de berg van de Gedaanteverandering. Dit verhaal wordt vermeld in de Bijbel in Marcus 9: 2-13.

De kerk zit op dit moment in een fase waarbij je kunt spreken van een gedaanteverwisseling. De situatie van elke parochie met pastoor (en kapelaan) gaat over in een clusterwerking van een of enkele pastoors over meerdere parochies.

Dit zal voor de parochianen veranderingen met zich meebrengen maar ook de taken voor de leken en vrijwilligers zullen navenant een gedaanteverwisseling ondergaan. 

Vandaar de naam Tabor.

 

Email cluster Tabor: clustertabor@gmail.com