Soc. Maatschappelijke Activiteiten


Diaconie

Officiële definitie van diaconie: “Allerlei manieren waarop groepen van christenen (waaronder parochies) zich solidariseren met mensen in nood en/of helpen bij het oplossen van maatschappelijke problemen”.

Vaak genoemde werkwoorden van diaconie zijn:

ruimte scheppen, luisteren, helpen, levensmoed geven, opkomen voor gerechtigheid.

Het uitgangspunt van diaconie: het gaat om een diaconale parochie, een diaconale geloofsgemeenschap. Waarbij alle personen en groepen die betrokken zijn op de geloofsgemeenschap in de diaconie moeten geloven en zij behoren op een of andere wijze aan de diaconie bij te dragen.

Diaconaal zijn betekent: kiezen voor de zwakkeren, de verarmden, degenen die uit het zicht geplaatst zijn, de naar de onderkant geschoven. Zonder een bewuste keuze om echt te willen luisteren naar hun ervaringen en adviezen is diaconie kansloos. Dan blijft het een oppervlakkig "kennis nemen van". Probeer achter de woorden te luisteren, probeer de woorden tot je door te laten dringen.

 

Kerntaken van een parochiële diaconie zijn:

1. Zorg voor de naaste

2. Zorg dat je er bij bent

3. Zorgen voor middelen

4. Zorgen voor verbreding van het draagvlak: goede informatie-uitwisseling

5. Zorg voor protest

6. Zorg voor een diaconale gemeenschap

7. Zorg voor goede interne organisatie en externe relaties.

 

Bent U ook betrokken bij activiteiten op het gebied van diaconie en kent U projecten. Geeft dit door dan kunnen we er over publiceren.