Huwelijk


Jonge mensen willen hun huwelijk vaak kerkelijk laten inzegenen. U kunt zich hiervoor aanmelden via de parochie of bij Pastoor M. Vankan, liefst een half jaar van tevoren. Er vinden drie gesprekken plaats met de pastoor om invulling te geven aan de heilige mis, inhoudelijk, tekstueel en muzikaal. Het kerkelijk huwelijksformulier wordt ingevuld en er wordt gekeken naar persoonlijke wensen. Daarnaast is er een gemeenschappelijke voorbereiding die plaatsvindt voor mensen die gaan trouwen op dekenaal niveau.