Doopsel


Het doopsel is het eerste sacrament dat je kunt ontvangen. Het doopsel wordt wel de «deur van de sacramenten» genoemd. Als je niet gedoopt bent, kun je geen andere sacramenten ontvangen.

Het doopsel wordt ‘het bad van de wedergeboorte’ genoemd: het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Door het doopsel wordt de erfzonde weggenomen. De doop geeft je de kiem van eeuwig leven.

Het doopsel maakt iemand tot lid van de Kerk en dat betekent dat we met eigen talenten en gaven kunnen meewerken aan de opbouw van de Kerk en haar opdracht in de wereld.

Praktische informatie
In ons cluster zijn er vaste doopzondagen. Iedere parochie heeft een vaste zondag in de maand waarop het sacrament van het doopsel wordt toegediend. U kunt ook kiezen voor een doopsel in een andere parochie als de gewenste datum u beter schikt.

1e zondag van de maand:    Heythuysen           pastoor Vankan
2e zondag van de maand:    Baexem                  ass. deken Willemssen
3e zondag van de maand:    Kelpen-Oler          pastoor Vankan
4e zondag van de maand:    Leveroy                 pastoor Vankan

Indien er een 5e zondag in de maand is, is er geen dopen.

Voorafgaand aan een doopviering wordt van de ouders van de dopeling verwacht, dat zij deelnemen aan een doopvoorbereidingsavond.