Parochie H. Johannes de Doper


Parochie H. Johannes de Doper, Baexem

Bezoekadres kerk H. Johannes de Doper:  Monseigneur Kierkelsplein 19, 6095 BK                                                                                    Baexem       

Email: parochiebaexem@gmail.com

Parochiebureau: Biesstraat 2a,  6093AD Heythuysen, tel.: 0475  493680 Openingstijden: dinsdag- en donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur

Bankrekening: NL 37 RABO 0104 0917 38

ANBI: RSIN no. 2582922 H. Mis

 Eens per maand op zaterdagen om 19.15 u.


Misintenties

Opgave van misintenties minimaal 3 weken van te voren via het secretariaat. Betaling kan via de bank o.v.m. misintentie 'naam' en 'datum' 
ten name van "R.K. Kerkbestuur-Baexem" rekeningnummer NL37 RABO 0104 0917 38
Betaling kan ook in de brievenbus van het parochiebureau aan de Biesstraat 2A te Heythuysen.

Voor de kosten zie bij Tarieven

Penningmeester Mevr. Marie-José Doensen-Driessens
S.v.p. voor vragen contact opnemen met het parochiebureau Heythuysen,
parochieheythuysen@gmail.com
tel. 0475 493680

Bank Rabobank NL37 RABO 0104 0917 38 tnv RK Kerkbestuur Baexem
Kamer van Koophandel: nummer 74901745


Kerngroep

 

De leden van de ‘kerngroep’ vormen samen met de plaatselijke leden van het bestuur van het cluster Tabor het bestuur van onze parochie. Samen geven zij leiding aan de parochie organisatie en zorgen met alle vrijwilligers voor de werkzaamheden in en rondom ons kerkgebouw.

Vacature - Voorzitter

Anny Cuypers - Misdienaars, lectoren

Marie-José Doensen - Cluster kerkbestuur

Wiel van Heugten - Schutterij St. Jan

Olga Hobus - De Zonnebloem

Elianne Kamphuis - Rouwverwerkingsgroep

Johan Mulder - Hart voor Baexem

Magdaleen Schroijen - Fanfare Aurora

John Schoonbrood - Seniorenvereniging St. Joseph

Henk Weerts - Onderhoud

Marieke Zeuren - Clusterkoor Cantabor