Parochie H. Johannes de Doper


De eerwaarde heer Marcus Vankan is pastoor van cluster Tabor:

Baexem, Grathem, Kelpen-Oler, Leveroy en Heythuysen.

pastoor Marcus Vankan

tel. 0475 475372

 

Assistent:

deken Th. Willemssen

tel. 0475 531373

of in uiterste noodzaak 06 25584044

 

H. Mis 

 

Op zaterdagen in de even weken om 19.15 uurSecretariaat

 

Het secretariaat wordt gevoerd door het parochiebureau van de H.Nicolaasparochie Heythuysen:

Biesstraat 2a 6093AD Heythuysen

tel: 0475 493680

Mail: nicolaasparochie@kpnmail.nl

Openingstijden: dinsdag- en donderdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur.

Bank Rabobank NL37 RABO 0104 0917 38 tnv RK Kerkbestuur Baexem

Misintenties:

Opgave van misintenties minimaal 3 weken van te voren via het secretariaat. Betaling kan via de bank o.v.m. misintentie 'naam' en 'datum' ten name van "R.K. Kerkbestuur-Baexem" rekeningnummer NL37 RABO 0104 0917 38. Betaling kan ook in de brievenbus van het parochiebureau aan de Biesstraat 2A te Heythuysen.

Voor de kosten zie bij Tarieven

Penningmeester Mevr. Marie-José Doensen-Driessens
S.v.p. voor vragen contact opnemen met het parochiebureau Heythuysen,
nicolaasparochie@kpnmail.nl
tel. 0475 493680

Bank Rabobank NL37 RABO 0104 0917 38 tnv RK Kerkbestuur Baexem
Kamer van Koophandel: nummer 74901745


Kerngroep

 

De leden van de ‘kerngroep’ vormen samen met de plaatselijke leden van het bestuur van het cluster Tabor het bestuur van onze parochie. Samen geven zij leiding aan de parochie organisatie en zorgen met alle vrijwilligers voor de werkzaamheden in en rondom ons kerkgebouw.

Pastoor M. Vankan - Voorzitter

Karel Boonen - Kosters

Anny Cuypers - Misdienaars, lectoren

Marie-José Doensen - Cluster kerkbestuur

Wiel van Heugten - Schutterij St. Jan

Olga Hobus - De Zonnebloem

Elianne Kamphuis - Rouwverwerkingsgroep

Johan Mulder - Hart voor Baexem

Magdaleen Schroijen - Fanfare Aurora

John Schoonbrood - Seniorenvereniging St. Joseph

Henk Weerts - Onderhoud

Theo Werter - Acolieten

Marieke Zeuren - Kerkelijk zangkoor St. Caecilia