Eerste H. Communie


Als een kind de eerste communie doet, mag het voor het eerst volwaardig deelnemen aan de eucharistieviering. Het sacrament van de eucharistie is de viering van de maaltijd van de Heer. Het woord ‘eucharistie’ betekent ‘dankzegging’.

Het sacrament van de Eucharistie (communie) is het tweede sacrament in de Kerk.

Dit sacrament kun je in principe dagelijks ontvangen, namelijk iedere keer als je de H. Mis meeviert.

De eerste keer dat iemand deelneemt aan de communie gebeurt dit (meestal) op een extra feestelijke wijze. Gewoonlijk ontvangen kinderen hun Eerste Heilige Communie rond hun 7e jaar (groep 3-4 van de basisschool).

In de communie, de geconsacreerde hostie, wil Jezus zelf bij je zijn. Bij het Laatste Avondmaal heeft Hij tegen zijn apostelen gezegd: ‘Dit is Mijn Lichaam… Dit is Mijn Bloed… Blijft dit doen om Mij te gedenken’.  Iedere keer als wij samen komen voor de Eucharistieviering doen wij dat.