Eerste H. Communie


In groep 4/5 van de basisschool vindt meestal de eerste H. Communie plaats, iedere 2 jaar. Dat betekent dat parochies samen een eerste heilige communiemis hebben. 

Er worden wekelijks communielessen gegeven, beginnend na de herfstvakantie in de periode oktober tot en met mei. Deze lessen worden door een coördinator, samen met pastoor Vankan gegeven. 

In een kindvriendelijk communieproject, dat door de parochie wordt aangeleverd, wordt o.a. aandacht besteed aan het kruisteken, het Onze Vader en het Wees Gegroet, het leven van Jezus en het vieren van de Eucharistie. 

De communicanten en hun gezin worden ook verwacht bij een aantal gezinsmissen, waarbij de kinderen actief betrokken worden en zo de opbouw van een mis leren ontdekken en begrijpen. 

Tijdens een speciale avond aan het begin van het schooljaar wordt meer informatie gegeven. Uzelf kunt via ouderavonden uw medewerking geven aan de communieviering en de gezinsmissen.

Er wordt een bijdrage van de ouders gevraagd voor de gezinsmissen van € 25,00. Daarnaast wordt er een bijdrage gevraagd voor de kosten van communieproject, misboekjes, werkstukjes, foto´s, versieringen in de kerk, etc.