Eerste H. Communie


In groep 4/5 van de basisschool vindt meestal iedere twee jaar de eerste H. Communie plaats in elk van onze parochies. Dat betekent dat parochies samen een communie-mis hebben. 

Er worden wekelijks communielessen gegeven (in de periode oktober tot april of mei) door een coördinator, die samen met pastoor M. Vankan uw kind voorbereid. 

In een kindvriendelijk communieproject wordt o.a. aandacht besteed aan het kruisteken, het Onze Vader en het Wees Gegroet, het leven van Jezus en het vieren van de Eucharistie. De communicanten en hun gezin worden ook verwacht bij een aantal gezinsmissen, waarbij de kinderen actief betrokken worden en zo de opbouw van een mis leren ontdekken en begrijpen. Tijdens een speciale avond aan het begin van het schooljaar wordt meer informatie uitgewisseld. Bij deelname aan de eerste communie wordt een kerkbijdrage van € 25 gevraagd, naast een bedrag dat beheerd wordt door een ouder die als penningmeester fungeert.