Parochie H. Liduina


Parochie H. Liduina, Kelpen-Oler

Bezoekadres kerk H. Liduina, Grathemerweg 50, 6037 RP  Kelpen-Oler

Email: parochiekelpenoler@gmail.com

Parochiebureau: Biesstraat 2a,  6093AD Heythuysen, tel.: 0475  493680 Openingstijden: dinsdag- en donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur

Algemene bankrekening: NL 52 RABO 0113 9028 24

Kerkbijdrage bankrekening: NL 15 RABO 0113 9169 73

ANBI: RSIN no. 2582879H. Mis

Op zaterdagen in de even weken om 18.00 uur. 


Kerngroep

 

De leden van de ‘kerngroep’ vormen samen met de plaatselijke leden van het bestuur van het cluster Tabor het bestuur van onze parochie. Samen geven zij leiding aan de parochie organisatie en zorgen met alle vrijwilligers voor de werkzaamheden in en rondom ons kerkgebouw.

Vacature, voorzitter

Lei Bours, kerkbalans en kerkhofadministratie 0495-632321

Chris Corsten, secretariaat/avondwake/kantoortje/collectanten 06-81252269

Tim Neijnens, dagkapel 06-52294774

Jo Smolenaars, financiën  en herbestemming 0475-476219