Parochie H. Liduina


Meer info over de parochiekerk H. Liduina Kelpen-Oler via onderstaande link:

Kerkgebouwen in Limburg

Bezoekadres kerk H. Liduina:

Grathemerweg 50, 6037 RP  Kelpen-Oler


De eerwaarde heer Marcus Vankan is pastoor van cluster Tabor:

Baexem, Grathem, Kelpen-Oler, Leveroy en Heythuysen.

 

pastoor Marcus Vankan

tel. 0475 475372

 

Assistent: em. deken Th. Willemssen

tel. 0475 531373   of in uiterste noodzaak 06 25584044

 

E-mail parochie: parochiekelpenoler@gmail.comH. Mis

 

Op zaterdagen in de even weken om 18.00 uur. 


Parochiebureau

 

Grathemerweg 52

6037RP Kelpen-Oler (tussen kerk en pastorie)

tel. 06 81252269

Openingstijd voor het opgeven misintenties e.d.: dinsdag van 10.00-11.30 uur.

E-mail: parochiekelpenoler@gmail.com

 

Bankrekeningnummers:

 

Parochie St. Liduina Kelpen-Oler: NL 52 RABO 01139.02.824

Kerkbalans Par. St.Liduina Kelpen-Oler: NL 15 RABO 01139.16.973


Kerngroep

 

De leden van de ‘kerngroep’ vormen samen met de plaatselijke leden van het bestuur van het cluster Tabor het bestuur van onze parochie. Samen geven zij leiding aan de parochie organisatie en zorgen met alle vrijwilligers voor de werkzaamheden in en rondom ons kerkgebouw.

 

Pastoor M. Vankan, voorzitter

Lei Bours, kerkbalans en kerkhofadministratie 0495-632321

Chris Corsten, secretariaat/avondwake/kantoortje/collectanten 06-81252269

Petra Köhlen, lief en leed/kerkpoets/paramenten 06-46761100

Tim Neijnens, dagkapel 06-52294774

Jo Smolenaars, financiën  0475-476219

Tim Schmitz, organisatie en liturgiezaken 0495-651570