Koren


 Binnen het cluster Tabor zijn er 4 koren. Wij stellen ze hier aan u voor:

 

Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia Heythuysen

Dit koor zal in zijn oorspronkelijke vorm blijven bestaan. Het koor repeteert op vrijdagavond van 19.30 tot 21.00 u in de kerk te Heythuysen. Thuisbasis is Heythuysen maar bij bepaalde gelegenheden zal het koor ook in andere parochies optreden. De muzikale leiding is in handen van Luc Jakobs. Het koor wordt aan het orgel begeleid door Petra van der Aart. 


Gregoriaanse Schola

Dit ensemble verzorgt de Gregoriaanse missen. Het repeteert op vrijdagavond van 19.00 tot 19.30 u in de kerk te Heythuysen. Het koor staat onder leiding van Luc Jakobs.


 Cantabor

Deze groep is nieuw gevormd uit leden van verschillende koren binnen ons cluster. Het koor zal vieringen opluisteren binnen het hele cluster. De repetities zijn op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur in de Nicolaaskerk te Heythuysen. De leden die alleen de rouw- en trouwdiensten meezingen sluiten om 14.00 uur aan.

Dirigente is Marij Berkers.

Heeft u interesse om te komen zingen in een of meerdere ensembles van ons cluster, loop gerust eens binnen bij een repetitie of neem contact op met een van hieronder genoemde dirigenten. U bent van harte welkom!

Luc Jakobs

Marij Berkers


Luister


Meerstemmige muziek

Gloria Tibi Trinitas                                                          van Mamerts Celminskis

Mamerts Celminskis was een Lets componist van de vorige eeuw. Hij was o.a. organist in Riga en componeerde veel prachtige kerkmuziek. Zijn stijl is melodisch en maakt gebruikt van smaakvolle, verrassende harmonische wendingen. Zoals bijvoorbeeld in dit stuk in de solopassage van de tenoren. Gloria tibi trinitas is een lofzang op de H. Drie-Eenheid, die in de paastijd wordt gezongen.

Gemengd kerkelijk zangkoor St. Caecilia o.l.v. Luc Jakobs. Orgel: Petra van der Aart,          Opname 30 april 2023

 


Lam Gods                                                                        uit de Bonifatiusmis van Markus Wittal

Markus Wittal is pastoor van de St. Bonifatiusparochie in Nürnberg, Duitsland. Hij componeert ook en werkte o.a. mee aan de uitgave van verschillende kerkliedpublicaties in Duitsland.

De versie die wij zingen heeft een zogenaamde macaronische tekst. Dat wil zeggen dat de tekst in verschillende talen geschreven is. In dit geval zowel Latijn als Nederlands en dat maakt deze mis wel bijzonder. Het Lam Gods heeft een verstild, overpeinzend karakter hetgeen mooi naar voren komt in een gedragen tempo.

Uitvoerenden: Ensemble van Gemengd kerkelijk zangkoor St. Caecilia o.l.v. Luc Jakobs.                  Orgel: Petra van der Aart,          Opname 28 november 2021

 


Ewiger Gott - Paul Isom

Paul Isom is een organist uit Wales. Hij is o.a. werkzaam aan de St. Luke kerk te Sevenoaks. Ook is hij actief als orgeladviseur. Deze compositie voor gemengd koor en orgel presenteert een krachtige, statige melodie die typisch Engels is van opbouw. Je hoort hem zowel unisono (alle stemmen zingen hetzelfde) als meerstemmig gezet. Deze versie heeft een Duitse tekst. Het koor wordt ondersteund door een prachtige orgelpartij, die door onze organiste Petra van der Aart met veel verve wordt neergezet. Koor en orgel werken naar een prachtige, uitbundige finale.

Uitvoerenden: Leden van de gezamenlijke koren van Cluster Tabor o.l.v. Luc Jakobs. Orgel: Petra van der Aart, Opname 26 november 2023

 


Ave Maria - Giacomo Fogliano

Luister hier naar het Ave Maria van de Italiaanse componist Giacomo Fogliano.  Fogliano is een redelijk onbekende componist uit de vijftiende eeuw. Hij was werkzaam in Modena en schreef veel zogenaamde frottola's, luchtige wereldlijke werken. Maar als organist van de kathedraal aldaar schreef hij ook religieuze werken waarvan dit Ave Maria een prachtig voorbeeld is. Het is geschreven in de polyfone renaissancestijl, met veel imitaties in alle stemmen. Het stuk kent enkele prachtig verstilde passages die het echt laten klinken als een gebed. Een onbekend pareltje! De opname is gemaakt tijdens de communie dus er is wat gestommel hoorbaar maar dat belet niet van de muziek te genieten. 

Uitvoerenden: Vocaal septet Capella o.l.v. Luc Jakobs  Opname: 13 mei 2021

 


Exsultate Justi - Lodovico da Viadana

 

Een jubelend stuk van de Italiaanse renaissancecomponist Lodovico da Viadana. Hij was monnik en componist en is als musicus in verschillende Italiaanse steden actief geweest. De tekst van dit levendige werk is gebaseerd op psalm 33: Juicht, rechtvaardigen, voor de Heer.

Uitvoerenden: Vocaal septet Capella o.l.v. Luc Jakobs  Opname: 4 juli 2021

 


Agnus Dei - Luc Jakobs

Luc componeerde dit Agnus Dei in de stijl van de gezangen van Taizé. In het dorp Taizé in het Franse Bourgondië is een zeer bekende oecomenische kerkgemeenschap gevestigd die vooral door veel jongeren wordt bezocht. De vieringen worden gekenmerkt door een grote aandacht voor meditatie en samenzang. De verstilling van de Taizévieringen spreekt uit deze zetting van het Agnus Dei.

In ons cluster worden ook regelmatig Taizévieringen gehouden. Voor meer info hierover, klik hier.

Uitvoerenden: Vocaal septet Capella o.l.v. Luc Jakobs  Opname: 20 oktober 2020 

 

Gregoriaans

Sequentia Veni Sancte Spiritus

Deze sequentia wordt met Pinksteren gezongen. Een sequentia is een Gregoriaans gezang dat gewoonlijk na het Alleluia werd gezongen. Van daar de naam: volgend op...  Tot aan het Concilie van Trente in de 16de eeuw waren er duizenden van dit soort sequensen in omloop. Bij dit concilie werden ze allemaal afgeschaft behalve de vier die we nu nog kennen. Een daarvan is deze, Veni Sancte Spiritus.     

Uitvoerenden: de Gregoriaanse Schola Heythuysen o.l.v. Luc Jakobs                               

Opname: 6 juni 2022

 


Introïtus Ecce Advenit

Met dit prachtige introïtus opent de mis van Driekoningen. ofwel de Openbaring van de Heer.

"Zie, de Heer, de heerser is gekomen. En het Koninkrijk is in zijn handen, zoals ook de macht en heerschappij. God, maak de Koning tot rechter en geef uw gerechtigheid aan zijn Zoon."                           

Uitvoerenden: Enkele leden van de Gregoriaanse Schola Heythuysen o.l.v. Luc Jakobs                               

Opname: 2 januari 2022

 


Alleluia Laetatus sum

Dit is het Alleluia van de 2de zondag van de Advent. De Advent is de voorbereidingstijd op Kerstmis. Het woord is afgeleid van het Latijnse woord adventus dat komst betekent. Er zijn altijd 4 adventzondagen vóór Kerstmis.                                                                              

Uitvoerenden: De Gregoriaanse Schola Heythuysen o.l.v. Luc Jakobs                               

Opname: 5 december 2021

 


Spiritus Domini, introïtus van Pinksteren

Luister hier naar het prachtige Gregoriaanse introïtus van Pinksteren "Spiritus Domini". Het Introïtus is een intredezang, gezongen aan het begin van de mis.                                                                                                           

Uitvoerenden: Enkele leden van de Gregoriaanse Schola Heythuysen o.l.v. Luc Jakobs                                Opname: 23 mei 2021

 


Hymne Pange Lingua

De Gregoriaanse hymne Pange Lingua wordt met Witte Donderdag en Sacramentsdag gezongen. Gregoriaanse gezangen zijn zo oud, dat we de componist ervan meestal niet kennen. Deze hymne is echter gemaakt door Thomas van Aquino, een 13de eeuws priester en filosoof. De laatste twee strofen zijn bekend als Tantum Ergo. De tekst bezingt het geloof dat water en brood tijdens de Eucharistie veranderen in bloed en lichaam van Christus. 

Uitvoerenden: Enkele leden van de Gregoriaanse Schola Heythuysen o.l.v. Luc Jakobs                                Opname: 1 april 2021