Vrijwilligerstaken


Erediensten – vieringen - catechese

 

·       Diaken

·       Koster

·       Misdienaar

·       Acoliet

·       Lector

·       Collectant

·       Lector avondwake

·       Lector woord- en communiedienst

·       Lid Kerkelijk zangkoor

·       Coördinator-ondersteuning Taize-vieringen

·       Coördinator-ondersteuning Catechese /   

        Bijbellezen

·       Ondersteuning in voorbereiding 1e H.

        Communie en Vormsel

·       Ondersteunen pastoraal werk

.       Zending

 

Clusterbestuur

 

·       Voorzitter

·       Vice-voorzitter

·       Penningmeester

·       Secretaris

.       Bestuurslid pastorale zaken

·       Bestuurslid Communicatie

·       Bestuurslid Gebouwen en Interieur

·       Bestuurslid Begraafplaatsen

·       Bestuurslid Bezittingen-Vastgoed-Contracten

 

Sociaal-maatschappelijke activiteiten

 

·       Vrijwilliger Rouwverwerking

·       Vrijwilliger DiaNico

·       Vrijwilliger Ziekenbezoek

·       Vrijwilliger MOV groep

·       Vrijwilliger Kerstactie


Parochiekantoor

 

·       Medewerker ondersteuning parochiecentrum

·       Medewerkers catering na eredienst en 

        activiteiten

·       Financieel administrateur parochie   

         (Penningmeester parochie)

·       Coördinator kerkbijdragen/kerkbalans -

         infoboekje

·       Coördinator vastenactie – goede doelen week

 

Kerngroepen

 

·       Voorzitter Kerngroep

·       Secretaris Kerngroep - kerkadministratie

·       Coördinator gebouwen en interieur

·       Coördinator onderhoud begraafplaatsen

·       Secretaris begraafplaatsadministratie

·       Coördinator parochie-vieringen

.       Gebouwen en Begraafplaatsen:

·       Medewerker onderhoud kerkelijke gebouwen

·       Medewerker onderhoud begraafplaatsen -       

        grafdelven

·       Vrijwilliger opbouw kerststal

·       Vrijwilliger open en sluiten dag-kapel

·       Vrijwilliger koper poetsen

·       Vrijwilliger was-verzorging

.       Interieurverzorging - kerk poetsen

.       Kerkversiering - bloemen verzorgen 

 

Overige

 

·       Lid werkgroepen beleidsplan

·       Fondsenwerving

·       Ad-hoc per onderwerp

·       PR en Communicatie