Parochie H. Barbara


Parochie H. Barbara, Leveroy

Bezoekadres H. Barbara, Dorpstraat 2, 6091 NK  Leveroy

Email: parochieleveroy@gmail.com

Opgave misintenties Tel. 0495-651237

Overige parochiezaken Tel. 0495-652054 

Parochiebureau: Biesstraat 2a,  6093AD Heythuysen, tel.: 0475  493680 Openingstijden: dinsdag- en donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur

Algemene bankrekening: NL15 RABO 0128 4006 25

Kerkbijdrage bankrekening: NL47 RABO 0128 4024 74

ANBI: RSIN no. 824126580H. Mis

Op zondagen in de even weken om 11.00 uur.


 Kerngroep

 

De leden van de ‘kerngroep’ vormen samen met de plaatselijke leden van het bestuur van het cluster Tabor het bestuur van de H. Barbara Parochie. Samen geven zij leiding aan de parochie organisatie en zorgen met alle vrijwilligers voor de werkzaamheden in en rondom ons kerkgebouw.

 

Vacature, voorzitter

R. Klaessens-Weijers, secretariaat en financiën, 0495-652054

M. Geraets-Timmermans, 0495-652295

K. Peeters-Hermans, 0495-652037

A. van Roij-Derikx, 0495-651687

E. Wijers, misintenties, 0495-651237


 Liturgiegroep

 

De liturgiegroep bestaat uit een aantal vrijwilligers uit de parochie. Zij ondersteunen de priester tijdens de dienst door zorg te dragen voor de lezingen en de voorbeden. Ook bedienen zij het diascherm tijdens de H.H. Missen. Indien er geen priester aanwezig kan zijn, verzorgt de liturgiegroep de dienst (woord- en communiedienst).

Contactpersoon is mevr. Nellie van Roij, tel. 0495-651316


 Avondwake

 

Indien de nabestaanden dit wensen is het mogelijk om bij een overlijden een avondwake te laten plaatsvinden. Ook deze wordt, in samenspraak en met samenwerking van de nabestaanden, door de liturgiegroep verzorgd.

Contactpersoon is mevr. Nellie van Roij, tel. 0495-651316