Parochie H. Barbara


Meer informatie over de parochiekerk H. Barbara Leveroy via onderstaande link:

Kerkgebouwen in Limburg

Bezoekadres kerk H. Barbara:

Dorpstraat 2, 6091 NK  Leveroy


De eerwaarde heer Marcus Vankan is pastoor van cluster Tabor:

Baexem, Grathem, Kelpen-Oler, Leveroy en Heythuysen.

 

pastoor Marcus Vankan

tel. 0475 475372

Assistent: em. deken Th. Willemssen

tel. 0475 531373  of in uiterste noodzaak 06 25584044 

 

E-mail parochie: parochieleveroy@gmail.comH. Mis

 

Elke zondag in de oneven weken om 9.30 uur


Parochie H. Barbara Leveroy

Eigen website: http://parochie.leveroy.nl voor historische informatie.

Clusterwebsite: www.clustertabor.nl

 

E-mail: parochieleveroy@gmail.com

Opgave misintenties Tel. 0495-651237

Overige parochiezaken Tel. 0495-652054 

Bij overlijden Tel. 0495-652054

 

Banknr. Algemeen  NL15 RABO 0128 4006 25

Banknr. Kerkbijdrage NL47 RABO 0128 4024 74


 Kerngroep

 

De leden van de ‘kerngroep’ vormen samen met de plaatselijke leden van het bestuur van het cluster Tabor het bestuur van de H. Barbara Parochie. Samen geven zij leiding aan de parochie organisatie en zorgen met alle vrijwilligers voor de werkzaamheden in en rondom ons kerkgebouw.

 

Pastoor M. Vankan, voorzitter

R. Klaessens-Weijers, secretariaat en financiën, 0495-652054

M. Geraets-Timmermans, 0495-652295

K. Peeters-Hermans, 0495-652037

A. van Roij-Derikx, 0495-651687

E. Wijers, misintenties, 0495-651237


 Liturgiegroep

 

De liturgiegroep bestaat uit een aantal vrijwilligers uit de parochie. Zij ondersteunen de priester tijdens de dienst door zorg te dragen voor de lezingen en de voorbeden. Ook bedienen zij het diascherm tijdens de H.H. Missen. Indien er geen priester aanwezig kan zijn, verzorgt de liturgiegroep de dienst (woord- en communiedienst).

Contactpersoon is mevr. Nellie van Roij, tel. 0495-651316


 Avondwake

 

Indien de nabestaanden dit wensen is het mogelijk om bij een overlijden een avondwake te laten plaatsvinden. Ook deze wordt, in samenspraak en met samenwerking van de nabestaanden, door de liturgiegroep verzorgd.

Contactpersoon is mevr. Nellie van Roij, tel. 0495-651316