Tarieven


Tarieven voor H. Missen en Vieringen  1-3-2020 tot 1-3-2021

 

H. Mis op werkdagen (parochiekerk Heythuysen) €   10.00
H. Mis op zaterdagavond/ zondag/ feestdag €   25.00
Jubileummis (excl. koor en organist) €  275.00
Huwelijksmis (excl. koor en organist) € 440.00
Uitvaartmis (excl. koor en organist € 440.00
Avondwake of avondmis (zonder opvolgende begrafenis) € 440.00
Dienst in crematorium door priester € 440.00
Begeleiding priester na de uitvaart (naar crematorium/ begraafplaats) €   60.00
Kosten organist(e) en koor €  100.00
Doopsel €    35.00
Eerste Heilige Communie €    25.00
Vormsel €    25.00
Op verzoek priester van buiten €  100.00

Korting op tarieven: 

Wie behoort tot een gezin, dat de laatste 4 kalenderjaren de minimale kerkbijdrage van € 110,00 per jaar heeft betaald (of aan de parochie van waarnaar ze zijn verhuisd), is geen bijdrage verschuldigd voor een begrafenis, avondwake of avondmis, dienst in het crematorium of een huwelijksmis. Bij minder bijdrage worden de kosten naar rato verrekend.

Jaardienst:

Het is mogelijk om H. Missen als gestichte jaardienst voor een langere termijn vast te leggen in een Eucharistieviering tijdens het weekend. De looptijd is 5, 10, 15 of 20 jaar, de kosten zijn €25,00 per jaar.


Tarieven Begraafplaatsen

Van toepassing is Begraafplaatsreglement per 1-1-2018 met specifieke bijlage per begraafplaats.

Tarieven zijn van toepassing voor zover de optie beschikbaar is op de betreffende begraafplaats. 

In deze prijzen zijn de kosten voor leveren, plaatsen en graveren van het (urnen-)grafmonument en urnen-afdekplaat niet inbegrepen tenzij anders vermeld. Kosten hiervoor zijn op basis van afspraken met leverancier door rechthebbende. 

Verlenging grafrecht (na 20 jaar) kan telkens voor 10 jaar. Indien er sprake is van bij-plaatsing binnen de termijn van de nog geldende grafrechten zal er verrekening plaatsvinden.

Een graf dat is gereserveerd dan wel een graf waarvan een gedeelte van de rechten zijn verstreken, kan tussentijds worden opgezegd. De (resterende) grafrechten worden echter niet gerestitueerd. Bij begraving van de eerste overledene wordt het grafrecht verleend voor een periode van 20 jaar.  Wanneer in hetzelfde graf de tweede overledene wordt bijgezet wordt het grafrecht met een zodanige periode verlengd, dat ook voor de laatst begraven overledene gedurende minimaal 20 jaar de grafrust gewaarborgd zal zijn. 

Nadat een grafrecht is verlopen kan dit verlengd worden. Wordt een grafrecht niet meer verlengd, dan zal het kerkbestuur overgaan tot het ruimen van het graf. Ook daarvan wordt de rechthebbende uiterlijk 1 jaar voorafgaand in kennis gesteld.

Voor meer informatie over de begraafplaatsen en de contactpersonen klik hier of informeer bij het parochiebureau. 

 

Begraafplaatstarieven Cluster Tabor m.i.v. 1 maart 2020 tot 1 maart 2021:

Grafrechten 20 jr: in € Grafdelven: in €
Enkel  1) 500       Graf offerte
Dubbel diep  1)                                         500 Kindergraf offerte
Dubbel naast elkaar  625 Bijzetten urn in graf offerte
Familiegraf  625 Delven graf door parochie zelf 400
Kindergraf  250 Delven kindergraf door parochie zelf 200
       
Urnenrechten 20 jr:   Grafruimen:  
Columbarium                                 500 Graf enkel- en dubbeldiep 100
Urnengraf 500 Dubbel naast elkaar 150
Urnenkelder 550 Kindergraf  50
    Urnengraf 100
Verlengen grafrecht 10 jr.      
Enkel  275 Onderhoud begraafplaats  
Dubbel diep  275 Onderhoud 20 jaar 150
Dubbel naast elkaar 300 Onderhoud 10 jaar (bij verlenging)   75
Familiegraf 300    
Kindergraf  125 Bijplaatsen urn:  
    In bestaand graf of urnengraf 200
Verlengen urnenrecht 10 jr:   In urnenkelder 200
Columbarium 250 In columbarium 200
Urnengraf 250    
Urnenkelder  275 Sluitsteen:  
    Voor urnenkelder. Leveren, plaatsen en beletteren  2) offerte
Strooiveld   Voor columbarium. Leveren, plaatsen en beletteren  3) offerte
Uitstrooien op strooiveld   50    
Naamplaatje bij strooiveld   75    

Grathem       1): in de vakken O-P-Z geldt een opslag voor grafrecht van € 350 en opslag  ruimen € 50.

Heythuysen 2): parochie levert de sluitsteen, incl. plaatsen en beletteren. De kosten bedragen €350. 

Heythuysen 3): parochie levert sluitsteen, incl. plaatsen en beletteren. De kosten bedragen €425.