Tarieven


Tarieven voor H. Missen en Vieringen  vanaf 1 maart 2023

 

H. Mis op werkdagen (parochiekerk Heythuysen) €  15.00
H. Mis op zaterdagavond/ zondag/ feestdag €  30.00
Jubileummis (excl. koor en organist) € 300.00
Huwelijksmis (excl. koor en organist) € 500.00
Uitvaartmis (excl. koor en organist € 500.00
Avondwake of avondmis (zonder opvolgende begrafenis) € 500.00
Dienst in crematorium door priester € 500.00
Begeleiding priester na de uitvaart (naar crematorium/ begraafplaats) € 100.00
Kosten organist(e) en koor € 150.00
Doopsel €   35.00
Eerste Heilige Communie €   25.00
Vormsel €   25.00
Op verzoek priester van buiten het pastoraal team € 100.00
Kosten Livestream € 295.00

Korting op tarieven: 

Wie behoort tot een gezin, dat de laatste 4 kalenderjaren de minimale kerkbijdrage van € 130,00 per jaar heeft betaald (of aan de parochie van waarnaar ze zijn verhuisd), is geen bijdrage verschuldigd voor een begrafenis, avondwake of avondmis, dienst in het crematorium of een huwelijksmis. Bij minder bijdrage worden de kosten naar rato verrekend.

Jaardienst:

Het is mogelijk om H. Missen als gestichte jaardienst voor een langere termijn vast te leggen in een Eucharistieviering tijdens het weekend. De looptijd is 5, 10, 15 of 20 jaar, de kosten zijn €30,00 per jaar.


Tarieven Begraafplaatsen

Van toepassing is Begraafplaatsreglement per 1-1-2018 met specifieke bijlage per begraafplaats.

Tarieven zijn van toepassing voor zover de optie beschikbaar is op de betreffende begraafplaats. 

In deze prijzen zijn de kosten voor leveren, plaatsen en graveren van het (urnen-)grafmonument en urnen-afdekplaat niet inbegrepen tenzij anders vermeld. Kosten hiervoor zijn op basis van afspraken met leverancier door rechthebbende. 

Verlenging grafrecht (na 20 jaar) kan telkens voor 10 jaar. Indien er sprake is van bij-plaatsing binnen de termijn van de nog geldende grafrechten zal er verrekening plaatsvinden.

Een graf dat is gereserveerd dan wel een graf waarvan een gedeelte van de rechten zijn verstreken, kan tussentijds worden opgezegd. De (resterende) grafrechten worden echter niet gerestitueerd. Bij begraving van de eerste overledene wordt het grafrecht verleend voor een periode van 20 jaar.  Wanneer in hetzelfde graf de tweede overledene wordt bijgezet wordt het grafrecht met een zodanige periode verlengd, dat ook voor de laatst begraven overledene gedurende minimaal 20 jaar de grafrust gewaarborgd zal zijn. 

Nadat een grafrecht is verlopen kan dit verlengd worden. Wordt een grafrecht niet meer verlengd, dan zal het kerkbestuur overgaan tot het ruimen van het graf. Ook daarvan wordt de rechthebbende uiterlijk 1 jaar voorafgaand in kennis gesteld.

Voor meer informatie over de begraafplaatsen en de contactpersonen klik hier of informeer bij het parochiebureau. 

Begraafplaatstarieven Cluster Tabor vanaf 1 maart 2023:

Grafrechten 20 jr: in € Grafdelven: in €
Enkel  1) 550       Graf offerte
Dubbel diep  1)                                         550 Kindergraf offerte
Dubbel naast elkaar 1) 650 Bijzetten urn in graf offerte
Familiegraf 650 Delven graf door parochie zelf 400
Kindergraf 250 Delven kindergraf door parochie zelf 200
       
Urnenrechten 20 jr:   Grafruimen:  
Columbarium                                 550 Graf enkel- en dubbeldiep 100
Urnengraf 550 Dubbel naast elkaar 150
Urnenkelder 550 Kindergraf   50
    Urnengraf 100
Verlengen grafrecht 10 jr.      
Enkel 275 Onderhoud begraafplaats  
Dubbel diep 275 Onderhoud 20 jaar 150
Dubbel naast elkaar 325 Onderhoud 10 jaar (bij verlenging)   75
Familiegraf 325    
Kindergraf 125 Bijplaatsen urn:  
    In bestaand graf of urnengraf 200
Verlengen urnenrecht 10 jr:   In urnenkelder 200
Columbarium - urnennis 275 In columbarium 200
Urnengraf 275    
Urnenkelder 275 Sluitsteen urnengraf  
    Leveren, plaatsen en beletteren  2) offerte
Strooiveld      
Uitstrooien op strooiveld   50  Sluitsteen columbarium  
Naamplaatje bij strooiveld   75  Leveren, plaatsen en beletteren  3)  offerte

Grathem       1): in de vakken O-P-Z geldt een opslag voor grafrecht van € 150 en opslag  ruimen € 50.

Heythuysen 2): parochie levert de sluitsteen, incl. plaatsen en beletteren. De kosten bedragen €500. 

Heythuysen 3): parochie levert sluitsteen, incl. plaatsen en beletteren. De kosten bedragen €425.