Taizévieringen


Zingen, stilte, ontmoeting en gesprek. Elke laatste woensdag van de maand in de                      H. Nicolaaskerk te Heythuysen om 19.15 uur.

De liederen helpen tijd te nemen in Gods aanwezigheid. Ze moeten lang genoeg gezongen worden om afleidende gedachten tot rust te laten komen en de tekst van het lied tot ons te laten doordringen. De grondgedachte in de liederen is dat iedereen mee kan zingen. Dikwijls laat Gods stem zich slechts horen in een fluistering, in een ademtocht van stilte. De stilte in een Taizéviering is daarom van wezenlijk belang. Als meditatieve teksten hebben wij gekozen uit gebeden en teksten van de Heilige Franciscus van Assisi en teksten uit de Bijbel. Teksten die heden ten dage nog fris en even actueel zijn als destijds.

De eerstvolgende Taizévieringen in 2022 zijn op:

26 januari

23 februari

30 maart

 

Voor meer informatie over Taizé klik hier.