Vrijwilligerstaken


Onze vrijwilligers vormen de grootste groep ‘arbeidskrachten’ in de 5 parochies. Zij vormen de basis in de continuïteit van alle activiteiten. Zij verdienen daarom aandacht en een goede organisatie. Er is een aanzet gemaakt voor een beleidsplan. Dit kun je elders op de website lezen. Er is voortdurend wisseling in ons vrijwilligersbestand en dus zijn wij ook voortdurend op zoek naar diverse vrijwilligers die taken willen oppakken.

Binnen onze parochies zijn er vele taken die je als vrijwilliger kunt oppakken. Per taak volgt er een taakomschrijving. Mocht je interesse hebben voor een taak binnen de parochies, vul dan het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op om een en ander nader te verduidelijken.

 


De vrijwilligerstaken zijn onder te verdelen in:

Erediensten – vieringen - catechese

 

·       Diaken

·       Koster

·       Misdienaar

·       Acoliet

·       Lector

·       Collectant

·       Lector avondwake

·       Lector woord- en communiedienst

·       Lid Kerkelijk zangkoor

·       Coördinator-ondersteuning Taize-vieringen

·       Coördinator-ondersteuning Catechese /   

        Bijbellezen

·       Ondersteuning in voorbereiding 1e H.

        Communie en Vormsel

·       Ondersteunen pastoraal werk

.       Zending

 

Clusterbestuur

 

·       Voorzitter

·       Vice-voorzitter

·       Penningmeester

·       Secretaris

·       Bestuurslid Communicatie

·       Bestuurslid Gebouwen en Interieur

·       Bestuurslid Begraafplaatsen

·       Bestuurslid Bezittingen-Vastgoed-Contracten

 

Sociaal-maatschappelijke activiteiten

 

·       Vrijwilliger Rouwverwerking

·       Vrijwilliger DiaNico

·       Vrijwilliger Ziekenbezoek

·       Vrijwilliger MOV groep

·       Vrijwilliger Kerstactie

Parochiekantoor

 

·       Medewerker ondersteuning parochiecentrum

·       Medewerkers catering na eredienst en 

        activiteiten

·       Financieel administrateur parochie   

         (Penningmeester parochie)

·       Coördinator kerkbijdragen/kerkbalans -

         infoboekje

·       Coördinator vastenactie – goede doelen week

 

Kerngroepen

 

·       Voorzitter Kerngroep

·       Secretaris Kerngroep - kerkadministratie

·       Coördinator gebouwen en interieur

·       Coördinator onderhoud begraafplaatsen

·       Secretaris begraafplaatsadministratie

·       Coördinator parochie-vieringen

.        Gebouwen en Begraafplaatsen:

·       Medewerker onderhoud kerkelijke gebouwen

·       Medewerker onderhoud begraafplaatsen -       

        grafdelven

·       Vrijwilliger opbouw kerststal

·       Vrijwilliger open en sluiten dag-kapel

·       Vrijwilliger koper poetsen

·       Vrijwilliger was-verzorging

.       Interieurverzorging - kerk poetsen

.       Kerkversiering - bloemen verzorgen 

 

Overige

 

·       Lid werkgroepen beleidsplan

·       Fondsenwerving

·       Ad-hoc per onderwerp

·       PR en Communicatie