Tarieven


Met ingang van 2019 zijn onderstaande stipendia van toepassing:

 

Door het Bisdom zijn adviesprijzen gegeven welke wij, gezien ook de vergevorderde samenwerking binnen het cluster, hebben overgenomen.

De verhoging van de wekelijkse vieringen zijn niet doorgevoerd. Deze handhaven we op 10 en 25 euro.

  Euro
H. Mis op zaterdagavond/zondag/feestdag 25
Begrafenis mis (excl. kerkkoor en organist) *) incl. evt. avondwake 440
Koor en organist, bij begrafenis 100

Avondwake/Avondmis zonder daaropvolgende uitvaartdienst *)

440
Dienst door priester in crematorium, niet in kerk *) 440
Begeleiding, na voorafgaande kerkdienst, naar crematorium of begraafplaats elders door de pastoor 60
Jubileummis  die niet tijdens reguliere missen worden gehouden (incl. koor en organist)  275
Huwelijksmis (incl. kerkkoor en organist)  *) 440
Doopplechtigheid 35
Bijdrage 1e H. Communie (excl. ouderbijdrage) 25
Bijdrage H. Vormsel 20
Gestichte jaardienst in het weekend 5 jaar 125
Gestichte jaardienst in het weekend 10 jaar  250
Gestichte jaardienst in het weekend 15 jaar 375
Gestichte jaardienst in het weekend 20 jaar 500

 

Door het bisdom worden adviesprijzen gegeven welke we, mede gelet op de samenwerking binnen het cluster,  zo mogelijk en geleidelijk gaan overnemen. De verhoging van de wekelijkse vieringen is niet doorgevoerd.

 

Tarieven en deelname Kerkbijdrage 2019

 

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande

kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) wordt niet gevraagd:

*   Aan parochianen die in vier jaren voorafgaande aan de dag van de betreffende kerkdienst c.q. crematie       kerkbijdrage hebben betaald (of aan de parochie van waaruit ze zijn verhuisd naar de huidige parochie) 

en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum kerkbijdrage hebben betaald.                        

De minimumbijdrage is voor 2019 vastgesteld op € 110,--