Tarieven


Met ingang van 2019 zijn onderstaande stipendia van toepassing:

 

Door het Bisdom zijn adviesprijzen gegeven welke wij, gezien ook de vergevorderde samenwerking binnen het cluster, hebben overgenomen.

De verhoging van de wekelijkse vieringen zijn niet doorgevoerd. Deze handhaven we op 10 en 25 euro.

 

  Euro
H.Mis op werkdagen 10
H.Mis op zaterdag/zondag/feestdag 25
Begrafenismis (excl. koor en organist) *) 440
Dienst in het crematorium met priester 440

Begeleiding door priester naar het crematorium of de begraafplaats   

60
Huwelijksmis (excl. koor en organiste) *) 440

Huwelijksmis zonder koor en zelf muziek *)

440
Jubileummis (incl dameskoor en organist) 275
Kosten organist en koor 100

Stichtingen: Het is mogelijk om H. Missen voor een langere termijn vast te leggen, b.v.: 

Jaarlijks gedurende 10 jaar een leesmis  €100

Jaarlijks gedurende 10 jaar een H.Mis in het weekend  €250

 

*)Wie behoort tot een gezin, dat de laatste vier kalenderjaren minimaal € 100,00 per jaar aan kerkbijdrage heeft betaald, is geen bijdrage verschuldigd voor een begrafenismis, avondwake of avondmis, dienst in crematorium of een huwelijksmis. De Volwassen kinderen uit dit gezin, met een samenlevingscontract of een geregistreerd partnerschap, gehuwd of alleenstaand die zelf de laatste vier kalenderjaren minimaal 100 euro per jaar aan kerkbijdrage hebben betaald, zijn dus geen bijdrage verschuldigd voor een begrafenis/avonddienst, dienst in het crematorium of huwelijksmis.

M.i.v. 2018 gaan we uit van een verhoging van deze bijdrage tot minimaal € 110 per jaar.