Tarieven


Door het bisdom worden adviesprijzen gegeven welke we, ook gelet op de samenwerking binnen het cluster, zo mogelijk en geleidelijk gaan overnemen.

De verhoging voor de wekelijkse viering is niet doorgevoerd.

  Euro
H. Mis op zaterdagavond/zondag/feestdag 25
Begrafenis mis (excl. kerkkoor en organist) *) incl. evt. avondwake 440
Koor en organist, bij begrafenis 100

Avondwake/Avondmis zonder daaropvolgende uitvaartdienst *)

440
Dienst door priester in crematorium, niet in kerk *) 440
Begeleiding, na voorafgaande kerkdienst, naar crematorium of begraafplaats elders door de pastoor 60
Jubileummis  die niet tijdens reguliere missen worden gehouden (incl. koor en organist)  275
Huwelijksmis (incl. kerkkoor en organist)  *) 440
Doopplechtigheid 35
Bijdrage 1e H. Communie (excl. ouderbijdrage) 25
Bijdrage H. Vormsel 20
Gestichte jaardienst in het weekend 5 jaar 125
Gestichte jaardienst in het weekend 10 jaar  250
Gestichte jaardienst in het weekend 15 jaar 375
Gestichte jaardienst in het weekend 20 jaar 500

Voor bloemversieringen bij uitvaart, huwelijk, jubileum e.d. dient men zelf zorg te dragen

 

*) N.B.Behorend tot een gezin/huishouden waar de laatste 4 jaren min. 110,00 euro per jaar aan Kerkbalans is bijgedragen, is er geen bijdrage verschuldigd voor de diensten: avondwake, begrafenis, huwelijk.

 

Bankrekeningnummer: NL52RABO01139 02 824 t.n.v. Parochie St.Liduina Kelpen-Oler.

Dit nummer s.v.p. niet gebruiken voor uw Kerkbalansbijdrage.