Tarieven


Met ingang van 2019 zijn onderstaande stipendia van toepassing:

 

Door het Bisdom zijn adviesprijzen gegeven welke wij, gezien ook de vergevorderde samenwerking binnen het cluster, hebben overgenomen.

De verhoging van de wekelijkse vieringen zijn niet doorgevoerd. Deze handhaven we op 10 en 25 euro.

  Euro
H. Mis op werkdagen (op maandag t/m donderdag in Heythuysen) 10
H. Mis op zaterdagavond/zondag/feestdag 25
Begrafenis mis (excl. kerkkoor en organist) *) incl. evt. avondwake 440
Koor en organist, bij begrafenis 100

Avondwake/Avondmis zonder daaropvolgende uitvaartdienst *)

440
Dienst door priester in crematorium, niet in kerk *) 440
Begeleiding, na voorafgaande kerkdienst, naar crematorium of begraafplaats elders door de pastoor 60
Jubileummis  (incl. kerkkoor en organist)  275
Huwelijksmis (incl. kerkkoor en organist)  *) 440
Doopplechtigheid 35
Bijdrage 1e H. Communie voorbereiding in de kerk 25
Vormselvoorbereiding 20
Gestichte jaardienst in het weekend 5 jaar 125
Gestichte jaardienst in het weekend 10 jaar  250
Gestichte jaardienst in het weekend 15 jaar 375
Gestichte jaardienst in het weekend 20 jaar 500

 

*) N.B. In ons Bisdom geldt verder dat, indien U over de laatste 4 jaren min. €110,00 per jaar aan de parochie (Kerkbijdrage) bijgedragen hebt, er vrijstelling wordt verleend van de betaling van de vastgestelde kosten voor een begrafenis- en huwelijksmis.

 

Bankrekeningnummer: NL37 RABO 0104 0917 38 t.n.v. Kerkbestuur Baexem.