Tarieven


Met ingang van 2019 zijn onderstaande stipendia van toepassing:

 

Door het Bisdom zijn adviesprijzen gegeven welke wij, gezien ook de vergevorderde samenwerking binnen het cluster, hebben overgenomen.

De verhoging van de wekelijkse vieringen zijn niet doorgevoerd. Deze handhaven we op 10 en 25 euro.

 

Tarieven Missen

  Euro
H.Mis op zondag 25
H. Doopsel 35
Huwelijk 0 tot 440*
Uitvaartmis e/o avondwake 0 tot 440*
Dienst in het crematorium door priester 0 tot 440*

Begeleiding door priester naar het crematorium na voorafgaande H. Mis

60
Jubileummis als extra mis 275

Kosten koor bij huwelijk, jubilea

100
Kosten koor bij uitvaart, avondwake 100
Stichting H. Mis 10 jaar 250

*) wil zeggen: tarief min.- max. afhankelijk van betaalde kerkbijdrage als tenminste het tarief van het Bisdom over de periode van de laatste 4 jaar betaald is.

Adviesbedrag kerkbijdrage € 110,

 

Tarieven Grafrechten

 

Over de grafrechten is geen overeenstemming in de regio.

De omstandigheden per kerkdorp en per begraafplaats/kerkhof zijn zo divers en verschillend dat dit niet mogelijk is. Enkele tarieven zijn aangepast of toegevoegd om in de toekomst te komen tot een eenheid in het cluster.

In onze parochie zijn ze als volgt:

  Euro
Grafplaats en graf delven (per overledene) 400
Bijzetten urn in bestaand graf of urnenkelder 200
Grafrechten (20 jaar - minimum) 450*
Grafrechten verlengen 10 jaar 225
Kosten ruimen van graven 50

Onderhoudsbijdrage kerkhof

100

De kosten voor het plaatsen van een urn in een urnenkelder zijn gelijk aan de kosten grafplaats en grafrechten.

*) Wanneer een tweede overledene wordt bijgeplaatst worden de grafrechten verrekend met de eerste overledene.