Klik van de Week


Op deze pagina brengen we iets speciaals onder uw aandacht

Bekijk hier een rapport over armoede in Nederland in 2019.

Samenvatting:

Bij bestrijding van armoede moet de overheid fouten die mensen maken in ingewikkelde formulieren niet langer als ‘fraude’ bestempelen. Ook zou de leeftijd voor jeugdzorg omhoog gebracht moeten worden van 18 naar 21 jaar. Dat adviseren de gezamenlijke kerken in Nederland in het rapport Armoede in Nederland, dat ze onlangs hebben uitgebracht. Het rapport is het resultaat van een uitgebreide enquête die in een groot aantal katholieke parochies en protestantse kerkgenootschappen is gehouden. Ook parochies in het bisdom Roermond hebben deze enquête ontvangen. Het rapport is onlangs aan staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken aangeboden. In het rapport vragen de kerken de overheid ook om meer aansluiting te zoeken bij hulpinitiatieven die er in de kerken bestaan. Het rapport ‘Armoede in Nederland 2019’ geeft geen cijfers van de armoedesituatie in Nederland, maar is een inventarisatie van de hulp en ondersteuning die vanuit de kerken wordt gegeven aan mensen in armoedesituaties. De hulp blijkt enorm groot te zijn. In 2018 gaven kerken 40,7 miljoen euro aan binnenlandse armoedebestrijding. Daarnaast werd er nog eens voor 47,9 miljoen euro aan vrijwilligerswerk gedaan om mensen in armoedesituaties te helpen. Dit betekent dat de gezamenlijke kerken in Nederland bijna 90 miljoen euro investeren in armoedebestrijding. Dit kan variëren van het uitdelen van voedselpakketten tot hulp bij schuldsanering of het bieden van hulp bij het invullen van formulieren. “Duizenden kerkmensen maken door diaconie iedere dag het geloof van hun doopsel waar en stellen op talloze plaatsen concrete daden van compassie en naastenliefde,” zo zei bisschop Gerard de Korte van 's-Hertogenbosch bij de presentatie van het onderzoek. “De getallen spreken boekdelen en maken ook duidelijk dat de diaconale kracht van onze kerken nog steeds aanzienlijk is,” zo zei Mgr. De Korte. “Misschien nog belangrijker dan de materiële hulp is de diaconale ontmoeting. Iemand die de moeite neemt jou te bezoeken, die je erbij houdt, iemand die met je mee loopt.” Redenen voor hulpvraag Schulden en een langdurig laag inkomen zijn de meest voorkomende redenen waarom mensen bij een kerk aankloppen. Andere redenen die kerken en diaconale organisaties noemen: vastlopen in loketten van instanties, last van ingewikkelde formulieren en terugvordering van teveel betaalde toeslagen. Bureaucratie als veroorzaker van de problematiek van armoede en schulden staat hoog in de ranglijst van genoemde problemen. De overheid is daarmee niet alleen armoedebestrijder maar ook veroorzaker van problemen. Het armoedeonderzoek van de kerken wordt elke drie jaar gehouden. Het is dit jaar voor de achtste keer dat het onderzoek verscheen op initiatief van het Knooppunt Kerk en Armoede.