Extra Klik !


Op deze pagina brengen we iets speciaals onder uw aandacht

Uitzendingen vanuit abdij Benedictusberg te Mamelis

Sinds kort is het mogelijk om enkele vieringen vanuit de abdij Benedictusberg via internet mee te maken. Dit is de enige abdij in Limburg waar nog Gregoriaans wordt gezongen.

Uitgezonden worden de H. Missen, Vespers en de Completen.  Men kan ze live volgen of later bekijken.

 

De abdij staat ook bekend om haar architectuur. Het nieuwe gedeelte is het werk van de vermaarde monnik en architect Dom Hans van der Laan, die zelf ook in dit klooster heeft gewoond.