Misintenties


Tijdens de H. Mis wordt er, met name tijdens de Voorbede, gebeden voor de noden van Kerk en wereld en voor persoonlijke intenties.

Als Kerkgemeenschap willen wij onze verbondenheid met elkaar en de mensen wereldwijd tot uitdrukking brengen.

Het is een vast gebruik, dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt, hij een specifieke intentie in het grote gebed van de Eucharistie opneemt. We noemen dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie voor een overledene, voor een zieke, voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, of uit dankbaarheid e.a.

Als misstipendium geldt voor een H. Mis tijdens de week een bijdrage van € 12,50 en voor een H. Mis in het weekend € 27,50. De misintentie ontvangen wij graag veertien dagen voorafgaand aan de gewenste voorlees-datum.

Ook bestaat de mogelijkheid voor het vestigen van een zogenaamde ‘stichting’. Dit is het vastleggen van HH. Missen voor een periode van 5, 10 of 20 jaar. Voor verdere informatie hierover en het vestigen van een stichting kunt u contact opnemen met uw parochiebureau.Actuele misintenties bekijken