Kerkdiensten en Vieringen

Het Dagelijks Evangelie

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Links naar website

Statistics

Artikelen bekeken hits : 162438
Cluster Bestuur

 

EEN KERKBESTUUR VOOR 5 PAROCHIES.

 

Vanaf 2014 is er één Kerkbestuur voor de parochies Baexem, Grathem, .Heythuysen, Kelpen-Oler en Leveroy.

 

Uit iedere parochie zit een afvaardiging in het bestuur. Voorzitter is Pastoor Vankan met daaarnaast vice-voorzitters, een secretaris en bestuursleden met bijzondere portefeuilles/taken, zoals gebouwen, financiën, pastoraal, katechese, diaconaat, vrijwilligers.

         

Huidige bestuur                         
Pastoor Marcus Vankan  Voorzitter
Vacant Vice-voorzitter
Dhr. Jean Leveau Secretaris
Dhr. Gerhard Reuling Clusterpenningmeester + Heythuysen
Dhr. Jo Smolenaars Beheer Gebouwen en Begraafplaatsen
Vacant Pastoraat en Diaconie
Mevr. Ria Klaessens Financien Leveroy
Mevr. Tiny Boesten Activiteiten + fin. Grathem
Mevr. Marie-José Doensen Financien Baexem
Dhr. Hans Avezaat Eigendommen - Pacht
Em. Deken Th. Willemssen Adviseur
Vacant PR  

 

 

In de parochies zullen de taken gedaan worden door het huidige parochiebestuur SAMEN met alle vrijwilligers die dat nu ook doen. Zij richten SAMEN in iedere parochie een PAROCHIERAAD en/of KERNGROEP o.g. op.

 

Deze raad houdt de beschikking over het huidige vermogen van iedere parochie en de verantwoordelijkheid voor de exploitatie ervan. Bij grotere uitgaven, e.d. wordt goedkeuring van het Cluster-kerkbestuur c.q. bisdom gevraagd.

 

Ook regelen mensen uit deze raad de organisatie van (bijzondere) vieringen, avondwaken, gebedsdiensten, de publicaties, het gebouwen- en tuin/kerkhof- onderhoud, versiering, koster, koren, misdienaars, lectoren, collectes, kerkbalans en leggen contacten met (vertegenwoordigers van) ouders omtrent doopsel, communie, vormsel, met huwelijkskandidaten, met verenigingen en organisaties, enz.

 

IN DE PRAKTIJK VERANDERT ER WEINIG.

 

Voordeel van één Kerkbestuur voor 5 parochies is vooral: afstemming van de dagelijkse praktijk op elkaar en minder vergaderdruk.

 

Heeft u interesse in parochiewerk? Bel eens met parochiebestuursleden in uw parochie. Zie hiervoor o.a. www.clustertabor.nl.

 

Laatst aangepast op dinsdag 24 april 2018 20:35