Beleidsplan 2016-2020


Door het bestuur is, na het eindoordeel van de kerngroepen, op 17-02-2016 het beleidsplan vastgesteld.

 

Per 25 maart 2014 is er voor het cluster Tabor van de parochies Baexem, Grathem, Heythuysen, Kelpen-Oler en Leveroy één Kerkbestuur gevormd.

In de parochies worden diverse lokale taken opgepakt door Kerngroepen, samen met alle vrijwilligers. 

Er spelen binnen het cluster veel zaken welke heroverwogen moeten worden gelet op de veranderingen in de kerk. Hoe kunnen we inspelen op de ontstane situatie met als doel nieuw elan en bezieling in onze parochiegemeenschappen.

 

Daartoe is een bestuurlijk en pastoraal beleidsplan (dat u hierboven kunt aanklikken) is op papier gezet in samenwerking met alle Kerngroepleden uit onze clusterparochies.

  

Bemerkingen zijn altijd welkom. Het plan is dynamisch en zal over enige tijd worden geactualiseerd.

Leest U het plan eens rustig door en reageer met  Uw bijdrage die tot meerwaarde kan zijn voor nadere uitwerking naar onderstaand mailadres:

Parochie Heilige Nicolaas Heythuysen  nicolaasparochie@kpnmail.nl 

We gaan nu in werkgroepen aan de slag om de gestelde doelen nader praktisch uit te werken. Graag zien wij ook uw bijdrage in de werkgroepen. Meld uw aan of neem contact met een van de bestuursleden voor nadere informatie.

 

Download hier het hele beleidsplan.

 

Hieronder ziet u een beknopte versie van het Beleidsplan 2016-2020. Klik om te vergroten. Ga met de pijltjes op het toetsenbord naar de volgende pagina. Druk Escape om te verkleinen.