Bezoek Bisschop Harrie Smeets


Op zondag 22 september zal bisschop Harrie Smeets ons cluster bezoeken. Er is een programma samengesteld waarmee de bisschop een zo compleet mogelijk beeld kan krijgen van wat er allemaal leeft in onze parochies. Het ziet er als volgt uit:

09.00 - 09.45 u. 

Bezoek aan parochie Heythuysen. Ontvangst door team                                  en clusterbestuur in Credozaal met enkele genodigden.                                    Thema: De eigenheid van ons cluster Tabor

10.00 - 11.00 u.   

Eucharistieviering in parochiekerk H. Nicolaas waarbij speciaal zijn uitgenodigd alle misdienaars, diakens, kosters, emeriti en lectoren, cantors en koorleden. Thema: De kracht van samen vieren

11.15 - 12.45 u.     

Thema: jongeren, pastoraat, liturgie, catechese. Ontmoeting en lunch in De Tump met                                          pastoraal team, kosters misdienaars, lectoren, cantors, catechese-groep waarbij speciaal                                      aandacht voor jongeren.

13.00 - 14.15 u.  

Bezoek parochie Baexem (kerk) Thema: Zorg om de medemens. Ontmoeting met vrijwilligers van DiaNico, Avondwake, MOV, Rouwverwerking

14.30 - 15.45 u.  

Bezoek parochie Kelpen-Oler (Parochiezaal) Thema: Zorg om Gebouwen en begraafplaatsen. Ontmoeting met vrijwilligers van gebouwen en begraafplaatsen.

16.00 - 17.30 u.   

Bezoek parochie Leveroy (Pestoeërskoel) Thema: Aansturing van onze lokale kerk. Ontmoeting met vrijwilligers in de kerngroepen-parochieraad en financiën.

17.45 - 19.30 u.   

Buffet in De Nassaurie. Thema: Verwachtingen van ons Bisdom

19.30           

Programmaonderdeel ingevuld door Dekenaatbestuur.

 

Bij elk thema zal er een korte presentatie zijn waarna er met de bisschop van gedachten gewisseld kan worden. Bij elk thema sluiten vrijwilligers aan uit het gehele cluster welke bij het betreffende thema betrokken zijn.